Titta in i Amos Anderssons hem

13.04.2023 kl. 18:53
Välkommen med på rundvandring i Amos Anderssons hem torsdag 25 maj kl. 14.45-16.30, med kafferep efteråt.

Amos Anderson lät bygga ett ståtligt femvåningshus åt sig på adressen Georgsgatan 27 åren 1912–13. Huset fungerade under Amos livstid både som högkvarter för hans affärer och som hans hem. Affärs- och kontorslokalerna låg i de nedre regionerna, medan de övre etagen var i Amos privata användning. Idag är största delen av byggnaden i kontorsbruk och bland annat Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Sfp har sina kontor i byggnaden. Amos Andersons Hem öppnades för besökare i början av 2023. 

Rundvandringen är öppen för Svenska Kvinnoförbunet i Sörnäs medlemmar och antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 23.5 via länken nedan. 


www.lyyti.fi/reg/amoshem

Vi träffas 14.45 (15 minuter före bokad tid) vid byggnadens tillgängliga ingång på Mercatorgränden bakom museet. Muséets konversationsguide visar oss vägen till museivåningen på plan 5. Guidningens längd är 45 minuter. Efter visningen kan gruppen fritt bekanta sig med museet i 15 minuter innan konversationsguiden följer besökarna till garderoben. Därifrån kan de som vill fortsätta till våning 6 där vi bjuder på kaffe med tilltugg!

Garderoben och toaletterna finns i källarvåningen. Obs! Museets andra våning på plan 5 ½ är inte hinderfri. 
Våning 6 där vi bjuder på kaffe efter museibesöket är hinderfri och det finns toaletter också där. Dubbskor är inte tillåtna i museisalarna. Det finns innetofflor att låna.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström