2011 firade vi 100 år

Historieverket "Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ett sekel av kvinnoengagemang 1911-2011" ​utkom i samband med föreningens 100-årsjubileum. 

I detta rikt illustrerade historieverk beskrivs föreningens arbete för kvinnofrågor och för svenskspråkiga kvinnors samhälleliga engagemang i Helsingfors under ett sekel. Sörnäsavdelningens historia placeras i en bred kulturhistorisk kontext. Boken öppnar nya perspektiv såväl på Helsingfors stads historia som på en mångsidig kvinnoverksamhet.

Vill du ha ett exemplar?

Boken kan fås hemskickad (portokostnader 8€) eller avhämtas från kansliet. Alla medlemmar får ett gratisexemplar av boken. Beställningar tas emot av projektsekreteraren. (pris 15 €).

Författarna Michaela Bränn ochMaria Vainio-Kurtakkopremierades på Runebergsdagen 5.2.2013 av Svenska Litteratursällskapet med motiveringen:

”Den mångfasetterade skildringen av Sörnäsavdelningens verksamhet och visioner under hundra år förenar kvinnopolitisk aktivitet och dagsaktuella frågor med föreningshistoria och stadshistoria. Boken visar på ett ledigt och levande sätt hur sociala förändringar och stadens utveckling har gått hand i hand med kvinnornas kamp för förbättrade levnadsvillkor i det finländska samhället.”