Emmi Piippo: Var och en, oberoende bakgrund eller kön, borde se ett eget jobb som realistiskt

06.06.2023 kl. 11:32
Emmi Piippo, styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs var med och skrev föreningens motion om invandrarkvinnornas arbetsliv, som behandlas under Sfp partidag 2023.

Varför var du med och skrev en motion om invandrarkvinnors arbetsliv?

- Jag läste mycket om sysselsättningsfrågor då jag ställde upp i riksdagsvalet och funderade på mina egna valteman. Då stötte jag på en undersökning där invandrarkvinnor som stannat hemma tillfrågades om sina drömmar. Alla respondenternas drömmar handlade om att deras barn skulle få en bra utbildning, karriär och framtid. Ingen av kvinnorna drömde om förbättringar i sitt eget liv. När samma fråga ställdes till en grupp män var svaren mer självcentrerade: en ville bli professionell fotbollsspelare, och en annan drömde om ett egnahemshus. Det här gjorde mig verkligen ledsen. Var och en, oberoende bakgrund eller kön, borde se att få ett eget jobb som realistiskt. Att förbättra arbetslivet borde vara i alla som bryr sig om välfärdsstatens framtids intresse.

Varför är det viktigt att kvinnor som flyttar hit får ett jobb, även för de som flyttar hit med sin man som jobbar?

- Det handlar om precis samma skäl som för infödda finländare. Vi har alla ett socialt behov av att få tillhöra en grupp och att umgås med andra människor. Men då det gäller invandrarkvinnor är ett jobb också en stark grund för en lyckad integration, både för henne och för hennes familj. En kvinna som tjänar egna pengar är fri och ekonomiskt oberoende av sin partner.

Vad bör vi göra för att förbättra situationen?

- Vi behöver bättre processer och tjänster. Utöver det behöver vi flexibilitet och nytänk på många plan. Samtidigt är det viktigt att inse att invandrarkvinnor inte är en homogen grupp och inte heller ska behandlas som sådan. 

Emmi hänvisar till att allt detta konkretiseras i att- satserna som tagits fram som konkreta förslag i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs motion om att förbättra invandrarkvinnornas arbetsliv.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström