Personalens hälsning: Därför firar vi Pride!

08.06.2023 kl. 15:07
Personalens hälsning i medlemsbrevet 3/2023 (9.6.2023).

Varför firar Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs Prideveckan? Genom kvinnorörelsens historia har kvinnopar levt tillsammans. För att spara på sina låga löner har kvinnor bott ihop som vänner, men bland annat Selma Lagerlöf och Tove Jansson hör till dem som erkänt sina romantiska relationer med kvinnor. Homosexualitet var ett brott i Finland fram till år 1971 och 1999 hävdes förbudet mot ”uppmuntran till homosexualitet”, som stiftades i samband med avkriminaliseringen.

Fortfarande finns stigmat delvis kvar och på många samhällsinstanser uppstår det problem då relationer och familjer inte följer normen. Idag arbetar regnbågsrörelsen för att stärka barn i regnbågsfamiljers rättigheter: möjlighet till fler juridiska föräldrar än två skulle skydda barnens rätt att ärva och träffa sina föräldrar (oftast kvinnor) även då konflikter uppstår. Nativiteten i Finland ökar i två grupper, inom regnbågsfamiljer och bland ensamstående kvinnor som skaffar barn utan en partner.

Konservativa och nationalister motsätter sig ofta både kvinnors och hbtiqa+ personers rättigheter. Den fria kvinnan ses som ett hot och diskriminering är ofta intersektionell. En invandrarman som bär feminina kläder, en transung om inte får hjälp på sitt eget språk eller ett feminint uttryck som ökar risken för sexuella trakasserier. Vi måste tänka in regnbågsfrågor i kampen för jämställdhet.

För att fira Helsingfors Pride 2023 bjuder vi på workshop i självförsvar med Iris Vos. Hur kan var och en känna av stämningar och se att en hotfull situation håller på att uppstå? Är vi finlandssvenskar en minoritet under liknande fara som hbtiqa+ -personer, och vad innebär det att tillhöra båda minoriteterna? 

Vi bjuder även på after work om att skaffa barn utan partner. Har du funderingar kring att bli mamma på egen hand men inte vet om du vågar, vill eller hur det i så fall går till? Antalet kvinnor som går igenom assisterad befruktning fortsätter öka i Finland.

Fortsättningsvis erbjuder vi upplevelser och kultur med feministisk eller kvinnohistorisk koppling. 

För att möjliggöra aktivitet för en bred målgrupp känns det fint att erbjuda olika sorters evenemang, politiska som avslappnade, och på olika tider under dagen. Då och då är programmet på engelska för att öppna upp för nyinflyttade i Helsingfors. Så att så många som möjligt hittar något som passar!

Ni kära medlemmar, är alla unika, bär på olika erfarenheter och varierar i ålder, ursprung, religion, utbildning, sexuell läggning och könsidentitet. Vi försöker undvika att anta. Hoppas att just du känner att du kan ta kontakt med idéer och synpunkter. Glad och stolt sommar! 

Fredrika Biström, verksamhetsledare

Tara Junker, verksamhetskoordinator


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström