Kent Ketomäki: Vi gräver lönegropen inom de kvinnodominerade branscherna ännu djupare!

18.09.2023 kl. 09:36
Många är oroliga över vad regeringens planer leder till på både kort och lång sikt. En av dem är Kent Ketomäki, lärare i Helsingfors:

Då regeringen planerar förändringar på arbetsmarknaden riskerar löneklyftan mellan män och kvinnor att öka. Vård- och utbildningssektorn blir sårbar ifall exportindustrins utveckling lägger ett tak för löneförhöjningar. Kvinnodominansen är tydlig inom branscherna. Då dessa, redan krisdrabbade fält får det ännu stramare byter de som kan jobb och de som stannar kvar blir ännu mer belastade. Denna trend är redan här, och kan nu förvärras ytterligare.

Jag är också orolig över hur nedskärningarna i arbetslöshetsförmåner för visstidsanställda inom många yrken påverkar bl.a. vardagen i skolorna. Visstidsanställda lärare och skolgångsbiträden som är i början av sin karriär hamnar i en svår sits då de väntar på ett jobb, utan lön som fortsätter på hösten. De kommer att vara i en ohållbar limbo bara för att de inte får sommarlön. Eleverna mår bra av att få ha samma lärare i mer än ett år. Kvinnorna dominerar i både lärarkåren och inom småbarnspedagogiken. Så här gräver vi lönegropen inom de kvinnodominerade branscherna ännu djupare.

I allmänhet kommer nedskärningar i olika utkomst- och bostadsstöd att drabba mindre bemedlade familjer dvs. barn och unga som annars också är i risk pga. socioekonomisk status. Utan tillräcklig finansiering riskerar vi att öka på ojämställdhet och ojämlikhet i samhället. Om det inte finns pengar och konkreta åtgärder förblir regeringens planer vackra ord.

Kent Ketomäki


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström