Jugner-Nordgren: Skapa bättre jobbmöjligheter för utlandsfödda kvinnor

28.09.2023 kl. 15:23
Föreningens ordförande Anna Jungner-Nordgren tar upp vikten av jobbmöjligheter för kvinnor som har flyttat till Finland, i sin insändare i Hbl 28.9.2023.

Vårt välmående hänger ofta ihop med om vi har ett jobb. Vi vill vara trygga, ekonomiskt fria och känna att vi behövs.

Invandrarkvinnor drabbas av arbetslöshet i betydligt högre grad än invandrarmän. I åldern 25–39 arbetar endast 50 procent av kvinnorna. Detta hämmar bl.a. språkkunskap, deras barns skolframgång och ökar risken för ekonomisk utsatthet. God integration stöder inte bara individernas ekonomi utan den går också i arv.

Utländska kvinnor som flyttar till Finland har olika bakgrund och kunskap. Trots det hamnar kvinnorna ofta i samma slags arbetsförhållanden med låg lön, hög risk för arbetslöshet och utan större möjligheter att påverka arbetstiden. Jobben som erbjuds är ofta riskabla.

Regeringen lovar främja invandrarkvinnors övergång till arbetsmarknaden och främja jämställdheten i familjerna. För att stärka utlandsfödda kvinnors deltagande i arbetslivet behöver vi flera åtgärder. Vi behöver identifiera attityderna till och diskrimineringen av invandrarkvinnor på arbetsplatserna och resultaten bör leda till konkreta åtgärder.  Vi behöver även anonym rekrytering, rimligare språkkrav och fler möjligheter att beakta studier utförda utomlands. Ett bättre nätverk av dagvård kvälls- och nattetid ökar chansen att kvinnorna kan ta emot jobb med kvällsskift, t.ex. inom vård och omsorg.

Vi bör även se över språkundervisningen i svenska och finska för invandrare och effektivera den. I nuläget avbryts t.ex. integrationen om kvinnan stannar hemma med barn. Att ge alla invandrare möjlighet till utbildning och arbete med hjälp av lönesubvention har visat sig ha god effekt. Språkundervisningen skall leda till anställning, men arbetsgivare måste också rannsaka sina egna fördomar och våga släppa fram den som ännu lär sig!

Nu är det upp till bevis för regeringen. Om deras meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället ska vara trovärdigt och kunna genomföras, måste arbetet få kosta och tilldelas tillräckligt med resurser.

Anna Jungner-Nordgren/Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs styrelse


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström