En motkraft till ytterhögern och anti-feminism

28.05.2024 kl. 14:26
Eva Biaudet ställer upp i EU-valet för att bekämpa populism, ytterhögerns frammarsch och den växande anti-feminismen. Ju äldre Eva har blivit, desto mindre tålamod har hon. För henne är det självklart att i EU ska alla ha lika rättigheter – oavsett kön, sexuell läggning eller hemland.

– Vi har vuxit upp med ett narrativ att vi i Finland är väldigt jämställda, men det är vi inte så länge som kvinnors rättigheter inte har fullbordats, säger Eva Biaudet.

Efter många år i rikspolitiken ställer hon upp i EU-valet. En orsak är att det känns som att Europa och Finland är inne i en stor förändring.

– Det finns väldigt motstridiga krafter och rörelser. Det känns som att det kommer att ske en vändning, men jag vet inte åt vilket håll.

Hon betonar att populism och ytterhögerideologier får ett allt starkare grepp i Europa, vilket gör att många uppfattar framtiden som oviss.

– Vi anammar ganska snabbt andra länders hotbilder gällande till exempel invandring trots att Finland inte någonsin varit stor destination för migration eller för asylsökare. Det politiska klimatet I Finland påverkas starkt av den växande populistiska och antidemokratiska retorik i övriga Europa och till exempel USA, säger Eva.

Därför vill hon ställa upp i EU-valet i en tid som hon kallar den stora striden om demokrati och västerländska värderingar.

– i och med att Finland just nu har en regeringssammansättning som är problematisk beträffande respekten för våra internationella människorättsförpliktelser är mitt spelutrymme i Finland mindre än någonsin, även om jag är riksdagsledamot. I europarlamentet behöver vi nu stärka de politiska krafterna för demokrati och mänskliga rättigheter, och försvara unionens värdegrund. I det arbetet behövs det både erfarenhet och starkt engagemang som motkraft till ytterhögern.

Brinner för jämställdhet

Eva, som har varit aktiv i jämställdhetsfrågor i många år, tycker att det är beklämmande att det har uppstått vad hon kallar för en underlig och ohelig allians av ytterhöger, extremreligiösa krafter och populister som tillsammans bildar en anti-genusrörelse.

– Det är märkligt att de här grupperna hittar varandra i de här frågorna. De motsätter sig sexuella minoriteters, transpersoners och kvinnors rättigheter. Allt de gör är väldigt organiserat, säger Eva.

Vi vet till exempel att man från dylika rörelser i USA finansiellt stöder personer som åtalats för hets mot folkgrupp i rättegångar, de skriver även politiska retorikmanualer och ordnar kurser. Enligt Eva är det självklart inte olagligt att syssla med politisk propaganda, men anti-genusrörelsen utnyttjar på sitt typiska sätt allt utrymme i demokratin.  Mekanismer som inrättats för att stoppa diskriminering används tvärtom, med målet att nedmontera mänskliga rättigheter.

– De lämnar till exempel in absurda klagomål i system som är gjorda för att behandla klagomål om diskriminering.

Efter Istanbulkonventionen, formellt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, har det uppstått ett starkt motstånd mot gender-frågor i en del europeiska länder. Bland annat Bulgarien, Turkiet, Kroatien och Ungern har inte skrivit under konventionen.

De här tankarna sprids även till vanliga medborgare. Till exempel ansåg under 40-åriga män i Polen så sent som 2020 att genus är det största hotet mot mänskligheten – alltså större än klimatförändringarna.

– Det finns en kvinnofientlig retorik om att kvinnor har gått för långt och att kvinnor vill förändra allt. Men jämställdhet och feminism befriar också män och breddar allas repertoar att få vara precis hurudana de vill, säger Eva.

Ett sätt att bekämpa anti-genusrörelsen är att aktivt känna till vad de gör och att vara en motkraft. Enligt Eva måste man också kunna identifiera och avslöja det som sägs.

– När de talar kodspråk måste man fråga ”aj du menar alltså att kvinnor inte ska ha rätt att göra det eller att invandrare inte är lika viktiga?”. Här är vi inte tillräckligt uppmärksamma.

Jobbar för aborträtten

Abortfrågan har varit på tapeten de senaste åren både globalt och i Europa. Eva påpekar att även den finländska lagstiftningen släpade efter alldeles nyligen.

– Det kändes hårresande att läsa hur kvinnan objektifierades när jag läste lagstiftningen från 1970-talet. Tidigare krävdes att två läkare skulle acceptera en abort. Det var inte kvinnans sak att bedöma.

Under våren har Frankrike som första land i världen skrivit in aborträtten i grundlagen och även EU vill ta fasta på aborträtten. Nyligen lanserades ett europeiskt medborgarinitiativ för rätten till abort. Målet är att samla en miljon underskrifter innan EU-valet den 9 juni.

– Behovet för grundläggande lagstiftning om aborträtt har uppkommit på grund av det finns EU-länder som har gått hårt bakåt – länder som har kriminaliserat eller gjort det omöjligt att göra abort.

Eva nämner Polen som ett skräckexempel där kvinnor vägrats abort – till och med av medicinska skäl, vilket ledde till att läkare inte vågade utföra aborter. På Malta är abort helt förbjudet.

– Anti-genusrörelsen försöker föra fram amerikanska pro life-debatten. De använder argument som vanligtvis används för att försvara mänskliga rättigheter, med att ställa kvinnans rättigheter till liv och hälsa och självbestämmanderätt i sista hand, fastän det är kvinnans liv det handlar om och kvinnor borde ha rätt att bestämma, säger Eva.

Som EU-parlamentariker skulle hon vara en aktiv aktör och driva abortfrågan och kvinnors självbestämmanderätt. Hon beskriver det som en kamp mellan en ytterkonservativ och ytterhöger världsbild och med en världsbild som beaktar mänskliga rättigheter.

– Det känns som att det finns grupper som vill vända tillbaka klockan till någon obestämd tid då kvinnan var bunden till en stereotyp och underkastad roll, säger Eva.

Rädsla kan söndra också starka samhällen

Enligt Eva är vi i Finland vana vid att säga att vi har en stark resiliens mot påverkan av våra värderingar, att vi är medieläskunniga och känner igen hatretorik.

– men jag ifrågasätter detta och betvivlar att vi har så bra resiliens. En del av det Ryssland gör är att mata alla möjliga rädslor och spä på med hotbilder. Ryssland vill söndra och det sker systematiskt.

Målet med Rysslands hybridpåverkan är att rasera tryggheten och bygga hotbilder. Enligt Eva är det framför allt tilliten till samhällsbyggets grundväsen som är hotat.

– Rysslands agerande väcker rädsla och vi förmår inte känna igen att Ryssland försöker rasera våra grundläggande samhällsstrukturer.

I EU finns möjligheten att gemensamt reagera på Rysslands aggressiva beteende och samla gemensamma krafter – då är politikerna också mindre benägna att styras av rädsla. Enligt Eva är det särskilt viktigt att värna om EU:s kärna som bygger på mänskliga rättigheter och fred.

– EU har gemensamma utmaningar och därför är det viktigt att EU förmår vara en stark aktör och koncentrerar sig på viktiga frågor i en tid då sådana här krafter ser sin chans.

Enligt Eva skulle vara ödesdigert om EU:s grundläggande trygghet och demokratibygge skulle raseras som en följd av hybridpåverkan.

– Vi behöver människor som vågar och vill försvara demokratin. Det är centralt och viktigt för hela samhällsbygget, säger Eva.

Text: Michaela von Kügelgen

Foto: Sara Forsius

Vill du skriva på EU-medborgarinitiativet My Voice My Choice för fri abort i hela EU? Kolla kampanjens sida och skriv på här.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström