När knipövningar inte räcker

05.10.2022 kl. 15:32
Välkommen med på mysig after work -kväll om skador, rädsla och vård före och efter förlossningen 26.10 kl. 18.

Alla kvinnor har rätt till en trygg förlossning som tar både kvinnans fysiologiska och psykologiska välbefinnande i beaktande. Hur kan vi göra samhället bättre på att stödja både före och efter förlossningen? Har du eller din anhöriga erfarenhet av förlossningsskador eller -rädsla?

Kvällens gäster är Anna Högström, psykolog och Johanna Sarlio-Nieminen, barnmorska. På plats finns även Jessika Luther och Fredrika Biström från Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, som tillsammans leder diskussionen.

Vi har ett begränsat antal platser så anmälan senast 24.10 via formuläret är obligatoriskt (klicka i bilden): 


Programmet hör till Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs After Work -serie (F)risk nu! med meningsfulla möten kring hälsa och hållbart arbetsliv.

Platsen är föreningens möteslokal ”Paviljongen” på Estnäsgatan 12 C 29. Summerknapp SKF Sörnäs i portgången. 

Servering: Rött eller vitt, ost, frukt och kex. Tillfällena är öppna för alla som är intresserade av hälsa, hållbart arbetsliv och av Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs verksamhet.

Välkommen med!


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström