Nepsy, utmaning eller superkraft i arbetslivet?

07.11.2022 kl. 13:47
Välkommen på Sörnäs After Work torsdag 17 november kl. 18-20. Platsen är föreningens möteslokal ”Paviljongen” på Estnäsgatan 12 C 29. Summerknapp SKF Sörnäs i portgången.

Kvällens tema är frågan om kvinnor och flickor med neuropsykiatriska drag hamnar i skuggan av stökiga pojkar som inte kan sitta still. Flickor med ADHD eller ADD kan ha svårt att koncentrera sig, även om de kan vara tysta en hel dag. Flickors och kvinnors symptom passar inte in i normen. De kan bli sent identifierade, kanske först i vuxen ålder. Hur kan vi anpassa skolan och vårt samhälle med tanke på nepsyflickorna? Hur påverkas karriären av en nepsydiagnos i vuxen ålder?

Kvällens gäster är Maria Sundblom-Lindberg, psykoterapeut, Linda Sundberg och Victoria Lindqvist, kolleger inom kultur och Elina Sagne-Ollikainen, vice ordförande för SFP i Helsingfors. Fredrika Biström leder diskussionen.

Servering: Rött eller vitt, ost, frukt och kex. Tillfället är öppet för alla som är intresserade av hälsa, hållbart arbetsliv och av Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs verksamhet. Välkommen med!

Vi har ett begränsat antal platser så anmälan senast 15.11 via formuläret är obligatoriskt: 

 


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström