Medlemsbrev 3/2020

17.09.2020 kl. 13:19
Aktuell information från Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

1. Verksamhetskoordinatorns hälsning
2. Kansliet flyttar
3. Pia Sundell presenterar sig
4. Klimakteriesmart nu!
5. Society for women in the menopause! (ENG)
6. Dörren networking meeting at Women’s Café in English! (ENG)
7. Projektet Dörren har nätverksträff på Women’s Café in English! 
8. Vill du se filmen Tove om konstnären Tove Jansson med oss?
9. Do you want to see the film Tove about the artist Tove Jansson with us? (ENG)
10. Övrigt nytt

 

Verksamhetskoordinatorns hälsning:

1. Hej och hälsningar från Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs kansli!

Som anställd hos Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har sommaren och början på hösten varit en stundom hektisk men också lugn period. Jag har njutit av en avskalad tillvaro med fokusering på det allra viktigaste. 

Vi har haft turen att få åter öppna upp vårt Babykafé och vårt Women’s Café in English, både fysiskt och digitalt. Småbarnsföräldrar ensamma hemma med en baby behöver få komma ut och mötas på ett tryggt sätt! Liksom kvinnor som inte kan svenska eller finska, som lätt hamnar utanför sociala kretsar då det mesta inhiberas. 

Glädjande är också att vi under hösten kommer att anställa en projektarbetare som hjälper till med vårt kommande 110-årsjubileum, och allt vårt arbete inför Kommunalvalet 2021. Vi skall tillsammans se till att vi syns, hörs och finns för er även om koronatiden blir lång. 

Vårt hälsofokuserade program Klimakteriesmart nu! arrangeras som planerat på G18, men som ”hybrid”. Du är välkommen på plats men det går lika väl att delta via nätet. 

Vi har också ett annat förslag på aktivitet för er. Den som vill bredda sitt nätverk och bjuda på sin kunskap åt en nyinflyttad kvinna, ombeds delta i Womens Café in English den gången då Luckans projekt Dörren besöker kaféet. Läs mer längre fram i medlemsbrevet och kom modigt med! På kommande är också ett biobesök, en ost&vinkväll, presentationer av våra kommunalvalskandidater och någonting mer. Men vad? Det är upp till er! 

Som koordinator kommer jag starkt att jobba för evenemang som vi kan förverkliga oberoende av Coronaläget: Träffar utomhus, i mindre grupper, uppdelat i olika rum och informationsspridning som lätt kan förverkligas via nätet. Har du idéer på vad vi kan göra tillsammans för att pigga upp tillvaron, för att sprida information eller väcka ett feministiskt intresse? Hör vänligen av dig till 
fredrika@kvinnoforbundet.fi tack!

Fredrika Biström 9.9.2020


2. Kansliet flyttar!
Eftersom Svenska folkpartiet, Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom flyttar i december till nya utrymmen flyttar Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs med till samma adress.Från och med 7 december 2020 hittar ni vårt kansli på adress Georgsgatan 27 i Helsingfors. I samma hus verkar Luckan och Lilla Luckan. Övriga kontaktuppgifter förblir oförändrade.


3. Pia Sundell, förbundets nya viceordförande från Sörnäs, presenterar sig (tryck på länken till skild kolumn)


Onsdag 14 oktober kl. 17.30-20
Plats: Festsalen G18 i SFV-huset, Georgsgatan 18, eller via webben på distans

4. Klimakteriesmart nu!

Väcker menopausen bara ångest eller ger den möjligheter till något nytt?

Välkommen på en kväll med information, frågor och diskussion i Helsingfors då vi försöker lindra oron för klimakteriet tillsammans. På scen Heidi Finnilä, diskussionsledare, Henrika Franck, forskare och prorektor på Arcada, journalisten Bettina Sågbom och Viveca Söderström-Anttila, docent och specialist i gynekologisk endokrinologi. Som inledning får vi höra skådespelare Linda Zilliacus uppträda om kvällens ämne. På slutet får vi veta mer om Anna Hultins aktuella projekt om ämnet.

Det går att delta på plats eller på distans via länk. Obligatorisk förhandsanmälan till fredrika@kvinnoforbundet.fi eller direkt via länken 
https://www.lyyti.in/Klimakteriesmart_nu_3622 senast 7.10.2020 tack! De som anmält att de deltar på distans får länken per e-post. Välkomna med alla som är intresserade av kvinnors hälsa!

Kvällen förverkligas i samarbete med Helsingfors 
svenska Marthaförening rf


5. Society for women in the menopause!

Does the menopause cause anxiety or new opportunities? Welcome to a evening dealing with “women’s revolution” with experts and true stories. Open for all, and free of charge, but please, sign up in advance to fredrika@kvinnoforbundet.fi. 


Friday 9 october at 12.00-14.00
Place: Luckan (Lilla Luckan), Yrjönkatu 27, Helsinki 

6. Dörren networking meeting at Women’s Café in English!

Join us for a light lunch and exchange experiences with a woman from your own professional field that has a different background than yours! The networking meeting takes place at 12:30-13:30 (in English). Register by email to dorren@luckan.fi latest 25 September 2020! We strive to prematch you for the one hour meeting with a person from your professional field. Due to the corona situation we are reserving additional meeting space. 

More than one hundred people in the capital region have already met through the Dörren-project at Luckan for professional networking. Through Dörren, a locally established and a foreign-born person meet for 60 minutes after being matched by Dörren employees on the basis of their shared professional field of work. During the meeting both of them will broaden their networks and perspectives, and the foreign person will also learn more about their shared professional field here in Finland. Read more about Dörren on www.dorren.fi. 

The networking meeting is organized by Dörren and Women’s Café in English in collaboration with Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. The registration is open for women from any industry in Finland - both for you, who already have a foothold in Finnish working life and you, who are new to the country and could get started through Dörren networking.

We are following recommendations from THL – the Finnish institute for health and welfare. We have taken extra precautions to keep everyone safe. Please stay at home and rest if you are not feeling well. 


Fredag 9 oktober kl 12.00-14.00
Place: Luckan (Lilla Luckan), Georgsgatan 27, Helsingfors 

7. Projektet Dörren har nätverksträff på Women’s Café in English! 

Kom och utbyt erfarenheter med kvinnor från din bransch som har en annan bakgrund än dig! Mötena hålls kl. 12:30-13:30 (på engelska) över en lätt lunch. Registrera dig per e-post till dorren@luckan.fi senast 25 september 2020! Vi strävar efter att förhandsmatcha dig med en person från din bransch för det en timme långa mötet. På grund av coronasituationen reserverar vi extra utrymmen. 

Genom Luckans Dörren koncept för professionellt nätverkande har ett hundratal personer i huvudstadsregionen redan träffats inom sina gemensamma branscher. Under de 60 minuter långa mötena träffas en lokalt etablerad och en utlandsfödd person som har matchats ihop på basen av deras arbetsområde. Båda personerna vidgar sina nätverk och perspektiv, medan den utlandsfödda också får bättre insikter i hur den gemensamma branschen fungerar här i Finland. Läs mera om Dörren på www.dorren.fi. 

Nätverksträffen arrangeras av Dörren och Women’s Café in English som ett samarbete mellan Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Luckan Integration. Anmälan är öppen för kvinnliga yrkesutövare inom alla branscher - både för dig som redan har en fot inne i det finländska arbetslivet och för dig som är ny i landet.

Vi följer rekommendationerna från THL och uppdaterar i enlighet med den senaste informationen. Vi har vidtagit åtgärder för att värna om trygghet. Om du känner dig sjuk, ber vi dig vänligen stanna hemma och vila. 


8. Vill du se filmen Tove om konstnären Tove Jansson med oss?

Vi planerar att gå se filmen Tove i samlad trupp. Filmen har premiär i oktober och huvudrollen spelas av finlandssvenska Alma Pöysti, bekant som konferencier på våra tidigare evenemang. Filmens manus är skrivet av Eeva Putro, även hon anlitad av oss som sagoberättare på en barnfest förra året. Hoppas ni vill komma med! Före filmen tar vi ett glas och, om möjligt får vi träffa någon av personerna i kulisserna. 

Eftersom vi inte ännu vet när filmen visas, ombeds intresserade meddela intresse att delta med datumförslag till fredrika@kvinnoforbundet.fi så att vi hittar ett datum som passar så många som möjligt. 


9. Do you want to see the film Tove about the artist Tove Jansson with us?

We plan to go see the film Tove together. The film premieres in October and the main role is played by Finnish-Swedish actor Alma Pöysti, known has been the moderator of our previous events. The film’s script is written by Eeva Putro, who is known to us as a storyteller at a children’s party last year. Hope you want to come along! Before the film, we can have a drink and possibly meet one of the persons behind the film scenes. 

As we do not yet know when the film will be released, please let us know if you are interested to participate by sending an e-mail to fredrika@kvinnoforbundet.fi. We will try to find a date that suits as many people as possible.


10. Övrigt nytt


Vårens Babykafeträffar och Women’s Café in English fungerar normalt, men med vissa begränsningar. Teman, gäster och annan aktuell information meddelas på vår facebooksida.

Women’s Café in English: We meet Fridays at 12-14 in Lilla Luckan, Georgsgatan 27. Children are also welcome.

Babykaféet: Vi håller öppet för småbarnsföräldrar med baby på onsdagar kl. 11.30-14 på Lilla Luckan, Georgsgatan 27 i Helsingfors.


Den femte föreläsningen i serien Smarta kvinnor, denna gång med temat om juridiska frågor kring att flytta utomlands och internationell familjejuridik skjuts upp till år 2021.


Funderar du på att ställa upp i kommunalvalet 2021? Nu kan du ansöka om valbidrag från Kvinnoförbundet i Sörnäs för din kampanj. Kontakta fredrika@kvinnoforbundet.fi för mer information.