Medlemsbrev 1/2021

04.03.2021 kl. 12:52
Aktuell information från Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Innehåll:

  1. Personalens hälsning
  2. Styrelsens hälsning
  3. Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021
  4. Morgonpass om välmående -med Fitnessfeministen!
  5. Vandring: Från Kajsa till kurvan 
  6. Pulsmätaren Madame de la Menopaux 
    zoomar in våra kandidater!
  7. Babykaféet
  8. Women’s Café in English

1. Kära medlem! 

Situationen med undantag och restriktioner fortsätter. Vi på Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs förbereder oss för en vår med med aktivitet främst på distans. Vi bjuder på en diskussion om ungas välmående via zoom i april, som avslutas med avstressande gympa. I maj ersätter vi vår traditionella vårutflykt med en korona-anpassad vandring i Helsingfors. I skrivande stund håller vårt Babykafé och vårt Women’s Café in English öppet via nätet.

Kommunalvalet närmar sig! För oss är det viktigt att ni får information om de kandidater i kommunalvalet som är våra medlemmar och som för en feministisk kampanj. För att skapa kontakt mellan väljare och kandidater publicerar vi regelbundet kolumner skrivna av kandidaterna på vår hemsida. Vi kommer även att banda in videor med kandidater, samla information om dem i en broschyr och vi delar regelbundet material på vår instagram sida. Broschyren postar vi ut åt er före valet. Vi hoppas också att ni kontaktar kandidater direkt med frågor som är viktiga för er!

Det sägs att kommunalvalet blir ett “some val” och att kandidaterna för sina kampanjer främst i sociala medier. Kommer valet att avgöras i det digitala flödet? För att få svar har vi anlitat journalist och expert på sociala medier Jeanette “Peppe” Öhman för att tala om retoriken på nätet, och om hur resultatet påverkas av att kampanjen förs i sociala medier. Hennes tal kommer att sändas på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte lördag 27.3. Som värdinneförening (i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors) kommer vi även att sätta guldkant på årsmötet genom musik och en tävling där deltagare i mötet kan vinna ett bokpaket.

Håll ut, håll i och håll huvudet högt! 

Fredrika Biström och Tara Junker 2.3.2021

 

2. Styrelsens hälsning

Den 17 februari samlades Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs för årsmöte. Föreningens ordförande Mona Rautelin och nya vice ordförande Pia Sundell har skrivit en hälsning:

Bästa medlem!

Nu läser du en presidiekolumn där både ordföranden och vice ordföranden kommer till tals. Ordförande börjar med att konstatera att vi är mitt uppe i en väldigt annorlunda valrörelse. Partiledare och myndigheter diskuterar ännu hur vi ska gå till kommunalval på tryggast möjliga sätt när vaccineringarna framskrider så långsamt. Strukturerna för hemmaröstning finns. Frågan är om det finns tillräckligt med folk kring valnämnderna att sköta den ruljangsen. Det löser sig. Val är livsnerven i en demokrati. Inget ska få rubba den.

I styrelsen har vi jobbat fram en Corona-anpassad valrörelse och den har redan satt i gång. Ännu finns det för dej som är sugen på feministisk kommunalpolitik plats på Sfp:s kandidatlista i Helsingfors. Följ med sociala media så gott du kan. Ni som inte hänger där får informationen via annonser i tidningarna och medlemsbreven. Vi jobbar feministiskt, vilket betyder att vi inkluderar alla så gott vi kan.

Vi har redan hunnit med mycket när årets första medlemsbrev når dej. Styrelsen har skrivit tre viktiga motioner till förbundets årsmöte i Helsingfors 27.3. kring dagvården, jämställdhetsfrämjande anonym rekrytering och gratis mensskydd. Alla otroligt viktiga frågor för kvinnor i Helsingfors och i andra kommuner. Vi har också hunnit med Kvinnoförbundet i Sörnäs årsmöte. Med glädje kan jag berätta att jag själv blev återvald som ordförande och att alla de styrelsemedlemmar som stod i turen att avgå sitter kvar. Det är fint med kontinuitet i en så verksamhetsrik och dynamisk organisation som vår. Under det konstituerande mötet gick vi till val om styrelsens vice ordförande och skattmästare. Det är länge sedan sist i Sörnäs. Val ger energi när de är som bäst. Vår långvariga vice ordförande och skattmästare, Ann-Louise Laaksonen, ersattes av styrelsemedlemmen Pia-Lisa Sundell som också är förbundets vice ordförande. Grattis Pia! Och stort tack till dej Ann-Louise! Jag är så glad att du fortsättningsvis kommer att dela med dig av sin gedigna kompetens i Sörnäs styrelse. Energi krävs i vår organisation speciellt mycket under detta superår 2021 med kommunalval, förbundets årsmöte och 110-årsjubileet som infaller den 5 november. Vi filar ännu på jubileet och återkommer om detta i sinom tid.

Kvinnoförbundet i Sörnäs är en viktig svensk-feministisk röst i vår storstad. Vår uppgift som förbundets lokalavdelning är att samla kvinnor till olika evenemang som sprider feminismen och lyfter in kvinnor i politiken som tar upp politiska frågor som skaver i speciellt kvinnors liv. Då blir vi en röst att räkna med också inom partiet och nationellt via förbundet. Jag är stolt över att bära ansvaret som ordförande i Sörnäs. Det är inte alltid så lätt, men nog så berikande. Tillsammans förändrar vi världen, kära systrar, må så vara genom droppen som urholkar stenen.

Nu läser ni vice ordförandes hälsning. Kvinnoförbundet i Sörnäs har den viktiga uppgiften att arbeta för en jämställd framtid och för flickors- och kvinnors rättigheter. Vårt påverkansarbete behövs idag lika mycket som alltid tidigare. Vi inom Sörnäs ska fortsätta vara en stark röst i samhällsdebatten och aktivt visa på de strukturer och fel som påverkar flickors och kvinnors liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundrättighet som gäller för alla. Tillsammans kan vi påverka och förändra samhället, ju fler vi är dess starkare blir vi. Samhället påverkas och utvecklas genom de värderingar som styr beslutsfattandet. Det har med andra ord skillnad vem som ställer upp i val och vem vi väljer att rösta på. Jag hoppas att många kandidater med en feministisk agenda och värdegrund ställer upp i det viktiga kommunalvalet. Jag hoppas innerligt att många kvinnor blir invalda i kommunala beslutande organ.  

Att bli vald till vice ordförande för Kvinnoförbundet i Sörnäs känns fint. Jag tar emot uppdraget med både stolthet och ödmjukhet. Jag kommer att göra mitt yttersta för att vi tillsammans ska kunna arbeta för demokrati, jämställdhet, jämlikhet, delaktighet och rättvisa. 
Vi vill tillsammans med er alla att framtiden ska vara jämställd!

 Mona Rautelin och Pia Sundell

 

3. Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021 -vi står värdar tillsammans med Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors

Lördag 27 mars kl. 9-17
Plats: På distans via en digital platform

I slutet av mars samlas Svenska Kvinnoförbundets förtroendevalda och representanter för årsmöte. I början av mötet bjuder vi i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors och Bildningsförbundet på ett feministiskt brandtal med journalisten och författaren Jeanette ”Peppe” Öhman. Rubriken lyder: Modigt bland trollen - feministiska strategier och konsekvenser av digitala valkampanjer. 

Välkomna med för att lyssna!

Årsmötet Livestreamas på Svenska Kvinnoförbundets Facebook-sida: https://www.facebook.com/svenskakvinnoforbundet

Foto Sara Arnald

 

4. Morgonpass om välmående -med Fitnessfeministen!

Lördag 10 april kl. 11-12.30
Plats: På distans via zoom

Kom med på en tematräff på zoom om fitness och ungas välmående i en värld av krav och prestation. Hur mår unga kvinnor i Helsingfors? Går det att träna feministiskt? Kan vi ta en promenad utan att dela den i flödet? Kan välmående, detox, mindfullness, empowerment, fokus, mentalträning och skötsel av själen gå för långt?

Vi värmer upp med diskussion med psykolog Anna Högström, studerande Anna Korkman, specialist och fysioterapeut Elina Sagne-Ollikainen och studerande Emmi Piippo. Alla fyra ställer upp i kommunalvalet 2021 för SFP i Helsingfors. Tara Junker leder diskussionen. Därefter får vi sträcka ut och klämma ihop i ett träningspass med Sveriges mest framgångsrika feministiska personliga tränare Sara Dahlström, även känd på instagram som Fitnessfeministen.

Välkommen med! Anmäl dig senast 7.4 till fredrika@kvinnoforbundet.fi tack!

 

5. Vandring: Från Kajsa till kurvan 

Onsdag 19.5 kl. 17.30
Plats: Berghäll

Välkomna på stadsvandring i Helsingfors med vår husguide Heidi Johansson. Vi träffas vid Långa brons norra sida kl. 17.30 och vandrar genom Hagnäs och Berghäll till Sörnäs. På vägen får vi lyssna till berättelser om ur stadens historia. Vi får se hur nutid möter dåtid, var Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs rötter finns och hur kvinnors företagsamhet, litteratur och aktivism syns i gatubilden. Vet du t.ex. varför vi firar 1 maj just i Kajsaniemiparken? Att röra på sig gör gott åt både kroppen och själen! Överraskningar på vägen kan dyka upp. Vandringen är ca. 3 km lång. 

Vi promenerar i liten grupp och turen arrangeras om korona läget tillåter. Ifall intresset är stort arrangerar vi ytterligare en vandring nästa dag med start samma klockslag. Anmäl ditt intresse så fort som möjligt, så får du mera information per e-post! 

Anmäl dig via länken till lyyti senast första maj, tack! Vi måste ha möjlighet att kontakta er inför eftersom läget är osäkert.

Anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Vandring_Fran_Kajsa_till_kurvan_0702

 

6. På kommande: Pulsmätaren Madame de la Menopaux zoomar in våra kandidater!

Från och med 1 april
Plats: På distans via sociala medier

Madame de la Menopaux är en före detta stjärna som älskar mycket champagne. Hon har varit överallt och har alltid med sig hälsningar från stora världen. Hon kommer att grabba musen, klicka sig fram och ta pulsen via Zoom på våra kandidater. 

Lita på att Madame har koll på aktualiteter i Helsingfors! 

Vi släpper videoserien på vår facebooksida och Youtube strax innan påsk. 

Bakom karaktären står dragartist och skådespelare Kim Gustafsson.

Foto Anna Fabia af Enehielm 

7. Babykaféet

I skrivande stund håller Babykaféet öppet på distans. Vi bjuder på föreläsningar och träffar via nätet. Är du hemma med små och vill ha information om kommande program? Kom med i Babykaféets egen Whatsapp -tråd! 

Sänd ett mail åt vår kafékoordinator Jessika Luther på adress jessika@kvinnoforbundet.fi så tillägger hon ditt nummer.

I planerna finns informationstillfällen om familjejuridik, vegetarisk mat, dagisstarten och babyns sömn.

 

8. Women's Café in English

At the moment, Women’s Café in English is open online. We offer lectures and meetings around different topics - for example job search, language courses and Finnish everyday life.  Make new friends and get involved in what is happening locally. Do you want information about upcoming programs? Join Women’s Café in English own Whatsapp thread! 

Send an email to our café coordinator Jessika Luther at jessika@kvinnoforbundet.fi and she will add your number.


Hitta oss på facebook @kvinnoforbundetisornas

Hitta oss på instagram @kvinnis_sornas

Hitta oss på Twitter @ISornas