Mette Strauss ställer upp i Kommunalvalet 2021!

24.05.2021 kl. 12:37
Vår trogna medlem, verksamhetsledare, ekonomie magister och nybliven Esbobo Mette Strauss ställer upp i kommunalvalet 2021 efter långt övervägande. Vi ställde henne några frågor.

Hur känns det att vara kandidat i Kommunalvalet 2021?

-Det känns jättespännande och fint att få vara med! Jag ställer upp för att vara en motkraft mot de mörka strömningar med hatretorik som nu tyvärr finns i vårt samhälle. Mitt Esbo är internationellt, innovativt och inkluderande!

Vilken politisk fråga i Esbo ligger dig närmast hjärtat?

-Kvinnors sysselsättning och jämställdhet ligger mig som kvinnoförbundare närmast hjärtat, det är viktigt att t.ex. möjligast många kvinnor med utländsk bakgrund i Esbo också når arbetsmarknaden eller får chans till utbildning och tack vare utbildningen får jobb. I annat fall blir kvinnorna utanför i samhället, utan chans till att kunna påverka och utan egna inkomster. Det här leder lätt till uppkomsten av parallella samhällen vilket sett ur jämställdhetsperspektiv kan vara destruktivt.

Mette fortsätter:

-För att underlätta detta borde fler sociala företag grundas där t.ex. bristande språkkunskaper inte skulle utgöra ett hinder för sysselsättningen och inom vilka deltidsjobb vore möjligt.

Mette förvånas ofta av integrationens kvalitet i Finland:

-Utlänningar skickas ofta på språkkurs efter språkkurs för att nå upp till olika språkliga nivåer. Detta är verkligen slöseri med resurser. Vi tycks sakna insikten om att man faktiskt kan lära sig ett språk också ute i arbetslivet! Utlänningar som kommer till Esbo borde också få välja integrationsspråket själva, det ska gå att integrera sig också på svenska här.  

Finns det fler frågor du brinner för?

-Lönejämställdhet mellan kvinnor och män är tyvärr fortfarande på 2020-talet en viktig fråga. I Finland ökade löneskillnaderna mellan kvinnor och män i fjol med 0,4 procent. Detta betyder att kvinnornas lön utgör 83,8 procent av männens och att Finland i fjol tog ett steg bakåt i utvecklingen mot jämställda löner.

-I Finland har vi en 16,2 procents skillnad i lön mellan kvinnor och män som inte går att förklara med faktorer som utbildningsnivå, deltidsjobb, val av yrke eller föräldraledighet. Denna skillnad existerar trots att ingen kan förklara den, med annat än att det handlar om en oskälig löneskillnad. Lönejämställdhet är också viktigt med tanke på kvinnors framtida pensioner.

-Enligt Kosti Hyyppä, Finlands Ekonomers jämställdhetsexpert, nonchaleras i vårt land det faktum att det för samma arbete betalas olika lön beroende på kön. Så kan vi verkligen inte ha det!

Vad betyder innovativt företagande för dig?

-För mig betyder innovativt företagande att företagen såväl representerar nytänk gällande själva affärsutvecklingen som gällande företagskulturen. Detta kan betyda att företagen t.ex. vid anställningar tillämpar sig av anonym rekrytering och har en i övrigt möjligast öppen företagskultur. Innovativa företag spanar aktivt efter trender också till vardags och skapar sina strategier och utvecklar sina affärsmodeller med beaktande av omvärldsbevakningen och omvärldsanalysen.

Hon avslutar:

-Sociala företag är ofta mycket innovativa, något jag gärna som verksamhetsledare för KRAN rf skulle vilja starta upp!

Tack för intervjun!

Läs mer om Mette Strauss på Sfp:s sida.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.