Kultur för alla- En jämlik kultursektor

25.05.2021 kl. 09:43
I den rådande pandemin har kultursektorn tagit ett hårt slag. Servicen Kultur för alla vill främja kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Nu vill Kultur för alla jobba mot en jämlik kultursektor inför kommunalvalet 2021, så att mångfalden i samhället tas i beaktande också inom kulturen.

Servicen Kultur för alla vill främja kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Kultur för alla arbetar riksomfattande inom konst- och kultursektorn.

 

Nu vill Kultur för alla jobba mot en jämlik kultursektor inför kommunalvalet 2021, så att mångfalden i samhället tas i beaktande också inom kulturen. Det här betyder att alla ska ha möjlighet till kultur och konst oberoende kön, sexualitet, hälsotillstånd, funktionsvariation, religion, modersmål, kulturella skillnader, etnicitet, ekonomisk situation, politiska åsikter eller olika övertygelser. 

 

Jämlikhet uppnås i kommunens kulturverksamhet när:

  • Alla känner sig välkomna och respekterade som de är.
  • Alla kan delta hinderfritt och utan rädsla för diskriminering.
  • Alla hittar något innehåll som talar till en inom konsten och kulturen.
  • Konstnärernas och kulturarbetarnas professionella mångfald är synlig.

Bildkälla.

 

Som kommunal beslutsfattare kan du påverka!

 

1. kulturaktiviteternas tillgänglighet

Kommunala kulturutrymmen och evenemang bör vara tillgängliga.

Webbsidor och annan kommunikation bör uppdateras till den tillgänglighetsnivå som lagen (lagen om erbjudande av digitala tjänster) föreskriver.

Kulturleverantörer – till exempel museer, teatrar – bör aktivt främja jämställdhet i sin egen verksamhet.

 

2. konsthobbyernas tillgänglighet 

Alla barn, oavsett modersmål, funktionshinder eller ekonomiskt välstånd bör ges möjlighet att utöva konst.

Konstundervisningen – till exempel den grundläggande konstundervisningen – bör vara tillgänglig för alla barn, oavsett deras modersmål, funktionsvariation eller ekonomiska situation. Lärare ska ges möjlighet till fortbildning och det bör finnas tillräckligt med assistenter för undervisningen.

 

3. vem som syns som kulturaktörer i kommunerna

Konsten och kulturen sysselsätter och ger inkomster till kommunen – även den potential som konstnärer med en minoritetsbakgrund har bör tas tillvara.

Konstnärligt samarbete mellan minoritetskonstnärer och kulturaktörer samt kommunala kulturinstitutioner. Mångsidigt konstnärligt och kulturellt innehåll når ny publik

Personalen inom kulturtjänster bör diversifieras genom att personer med en minoritetsbakgrund rekryteras på ett målinriktat sätt. Det borde också vara möjligt att använda andra språk än finska och svenska.

Konstnärer och experter med en minoritetsbakgrund bör ges ökad representation i beslutsfattande om kommunal kulturverksamhet. Det borde också vara möjligt att använda andra språk än finska och svenska.

 

4. jämlikhet i finansiering av konst och kultur

Anslagen för bidrag och stipendier från kommuner bör utökas. De är särskilt viktiga för konstnärer med en minoritetsbakgrund, som ofta arbetar utanför vanliga konstinstitutioner.

Främjandet av tillgänglighet och mångfald bör inkluderas i tilldelningskriterierna.

Ansökan om bidrag och stipendier bör vara tillgängliga (information tillgänglig för alla, tillgängliga blanketter, stöd för att göra ansökan).

Kommuner bör stärka finansieringen av organisationer inom konst- och kultursektorn som verkar för att inkludera olika minoriteter.

 

HÄR kan du bekanta dig med våra kommunalvalskandidater.

Källa.


Intresserad av jämställdhet i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Skriv in dig redan idag via länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.