Anna Korkman: Helsingfors behöver satsningar på integration

11.06.2021 kl. 08:54
Hur ska Helsingfors lyckas med integrationen av nyanlända så att alla blir inkluderade och behandlade jämlikt från första början? Läs Anna Korkmans kolumn! Hon ställer upp i kommunalvalet 2021 i Helsingfors.

Över 100 000 helsingforsare har ett annat modersmål än svenska, finska eller samiska. Till de största språkgrupperna hör ryska, somali, estniska, arabiska och engelska. Staden beräknas välkomna allt fler personer med utländsk bakgrund och personer som söker internationellt skydd under de kommande åren. Invandring är en styrka som kännetecknar Helsingfors och berikar vår stad med personer med nya idéer, perspektiv, värdefull kunskap och välbehövd arbetskraft. 

 

En lyckad integration förutsätter att alla nyanlända blir inkluderade och behandlade jämlikt från första början och att allas mänskliga rättigheter respekteras. Personer som tillhör minoritetsgrupper, såsom invandrare, riskerar ofta utsättas för diskriminering på bland annat arbetsmarknaden på grund av de fördomar och rasistiska attityder som inbäddade i våra samhällsstrukturer. Städerna och kommunerna som är bundna vid de mänskliga rättigheterna har ett ansvar att se till att ingen diskrimineras, att allas rättigheter respekteras och att invandrare därför har möjlighet att integreras snabbt. 

 

Kommunerna bär ett viktigt ansvar att se till att alla nyanlända helsingforsare har möjlighet att bli delaktiga i samhället genom att snabbt börja arbeta eller studera sådant som intresserar. Därför är det viktigt att högklassiga språkkurser på både svenska och finska och olika stödfunktioner är lättillgängliga för varje nyanländ helsingforsare. Samtidigt kunde staden som arbetsgivare i högre grad också erbjuda språkkurser på arbetsplatsen och inte kräva utmärkt finska från första arbetsdag. 

 

Undersökningar visar att kvinnor med invandrarbakgrund har svårt att ta sig in i arbetslivet och att det i sin tur försämrar  kvinnors möjligheter att integreras i samhället. Invandrarkvinnornas svaga position på arbetsmarknaden försämrar även den andra generationens möjlighet att få ett jobb. För att vi ska kunna säkerställa en lyckad integration av alla nyanlända är det därför viktigt att en jämställdhetsperspektiv införs i tjänsterna och att de främjar kvinnors möjligheter att få arbete. 

 

Utöver att erbjuda olika språkkurser och stödtjänster handlar en lyckad integration om att aktivt identifiera och motarbeta rasismen och främlingsfientligheten i staden. Att Helsingfors infört anonym rekrytering är en bra och konkret åtgärd för att motarbeta den strukturella diskriminering som finns på arbetsmarknaden, men vi behöver införa ett antirasistiskt perspektiv i all form av verksamhet. Helsingfors är ett hem för många olika minoritetsgrupper och när de nya kommunala beslutsfattarna väljs in om några dagar i samband med kommunalvalet hoppas jag att alla minoriteters, inkluderat invandrare är representerade i vår nya stadsfullmäktige.


Anna Korkman (#700) ställer upp i kommunalvalet 13 juni 2021. Läs mer om Anna HÄR.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.