Ordförandes hälsning 2/2022

19.04.2022 kl. 14:03
Bara några timmar från Helsingfors råder nu ett fullskaligt krig. Putins folkrättsvidriga krig i Ukraina är totalt oprovocerat och oacceptabelt och våra tankar är hos det ukrainska folket. Förutom att Putins krig är en attack mot människors liv, trygghet och framtidstro är det som sker i Ukraina en attack mot demokrati och frihet. Kriget är ett direkt slag mot freden, en fred som vi länge tagit för given.

Den enda ljuspunkten som jag sett är den beredvillighet som finns i Finland och i övriga Europa att hjälpa Ukraina och dess invånare. Vi har fått se ett Europa som arbetar tillsammans, som värnar sina grundvärderingar om den liberala demokratin och som står upp som en enad kraft när mörka krafter hotar ett annat europeiskt land. Men även på ett gräsrotsplan har vi sett hur folk öppnar sina hem, ordnar med insamlingar med förnödenheter för människor på flykt, hur konserter och övriga evenemang har ordnats för att stöda de människor som nu tvingats fly för sina liv och lämna sina hem. Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har ekonomiskt stött Röda korsets katastroffond för Ukraina, men nu planerar vi också tillsammans med Marthaförbundet i Helsingfors att på ett ännu mer konkret plan stöda de ukrainska kvinnor och barn som kommit till vår stad. Mera om detta då pusselbitarna fallit på plats. 

Här hemma i Helsingfors står vi också inför en reell kris, nämligen en vårdkris. Vi vet alla att kvinnodominerade branscher har dragit ett oskäligt stort lass för att bibehålla samhällets centrala funktioner under pandemin. Löneutvecklingen för och arbetsförhållandena hos vårdpersonalen har under en lång tid varit ohållbara, och i skrivande stund pågår en vårdstrejk i bl.a. Helsingfors. Jag har stor förståelse för att det är svårt att leva på en vårdarlön i Helsingfors, det samma gäller många andra lågavlönade yrkesgrupper. Jag hoppas att förhandlingsparterna snabbt ska komma fram till en uppgörelse som vårdpersonalen vinner på. Och jag hoppas också att vi kan stöda andra kvinnodominerade branschers löneutveckling. 

Om ett knappt år är det riksdagsval i Finland. Det är oerhört viktigt att vi i Sörnäs jobbar stenhårt för att få många erfarna, pålästa och modiga kandidater från Sörnäs medlemskår att ställa upp i valet. Det är i allas vårt intresse att hjälpa dessa kandidater till en framgångsrik valkampanj genom olika feministiska valevenemang, genom att hjälpa dem att få ut sitt budskap och genom att uppmana våra vänner och bekanta att rösta i valet. Under den pågående perioden har vi haft den mest feministiska och svenskvänliga regeringen i mannaminne. Vi har också haft förmånen att ha en erfaren och flitig riksdagsledamot från Helsingfors, vår egen Eva Biaudet. Men det här är saker vi inte kan ta för givet. Vi måste ständigt kämpa för vinningar, inte luta oss tillbaka. Saker vi tagit för givna, kan snabbt ryckas ifrån oss. Freden i Europa är ett sorgligt exempel på detta.

Jag hoppas och tror att Svenska Kvinnoförbundet ytterligare kan skärpa sin politik och verksamhet så att vår förening bidrar till att Helsingfors går i täten för jämställdhetsarbetet i Finland. Det ska vi göra i nära samarbete med våra förtroendevalda i staden och med aktörer i Helsingfors som har de rätta värderingarna. Tillsammans ska vi jobba vi för ett feministiskt Helsingfors, ett arbete som kan ge ringar på vattnet såväl nationellt som internationellt. 

Anna Jungner-Nordgren 12.4.2022


Under Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs årsmöte 2022 tog Anna Jungner-Nordgren över som ordförande för föreningen, efter Mona Rautelin.

Anna har i många år varit styrelsemedlem i Sörnäs och under åren 2015–2020 var hon förbundsordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Hon har också erfarenhet av jämställdhetsarbete på ett europeiskt plan, då hon i tre år var vice ordförande för jämställdhetsnätverket inom ALDE-partiet, vår europeiska gemenskap som Svenska folkpartiet ingår i. För tillfället är hon även ordförande för partiets jämställdhetsutskott. 

Det är med ett stort tack till Mona för ett framgångsrikt ordförandeskap och med stor iver som Anna tar sig an uppgiften. Feminism och allas lika rättigheter och skyldigheter har länge varit nära hennes hjärta, både i ord och handling!

Du når Anna per epost 
anna.jungner-nordgren@folktinget.fi
med frågor, önskemål och idéer! 


Intresserad av jämställdhet på svenska i Finland/Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.