Lika löner – ska Finland följa Islands exempel? 26.11

31.10.2018 kl. 12:25
Hur lyckades man driva igenom lagen om jämställd lön på Island? Skulle den isländska modellen fungera i Finland eller vad borde vi göra för att nå lönejämställdhet? Hur påverkar bildandet av familj kvinnornas löneutveckling och karriär?

Välkommen på seminariet ”Lika löner – ska Finland följa Islands exempel?” måndagen den 26.11.2018 kl. 17.00 på Hörnet (6 vån.), Simonsgatan 8A, Helsingfors.

Anmäl dig senast 21.11 via Lyyti: 
https://www.lyyti.fi/reg/likalon

Talare:

Öppning av Anna Jungner-Nordgren (moderator), ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Þorsteinn Víglundsson, Islands tidigare jämställdhetsminister som år 2017 var med och drev igenom lagen om lika lön för lika arbete på isländska arbetsplatser.

Cecilia Borgman, doktorand på Hanken med inriktning på arbetsmarknadsfrågor och kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

Silja Borgarsdóttir Sandelin, vice ordförande för SFP.

Anförandena efterföljs av en paneldiskussion. Seminariet går på svenska och engelska.

Lätt servering. Välkommen!

Arr.: Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs