Kvinnor som sitter och pratar parvis.

"I am grateful for this chance. We had a professional and warm conversation, exactly what I wanted."

08.09.2020 kl. 14:51
Welcome to take part in the Dörren networking meeting at Women's Café in English!

Välkommen med på en Dörren nätverksträff på Women's Café in English!

(På svenska längre ner)

Join us for a light lunch and exchange experience with a woman from your own professional field but with a different  background! The networking meeting takes place at 12:30-13:30 (in English), with the possibility of free discussions and mingling before and after. Register online at Dörrens page latest 28 September 2020! We strive to prematch you for the one hour meeting with a person from your professional field! Due to the corona situation we are reserving additional meeting space and will limit the number of participants.

More than one hundred people in the capital region have already met through the Dörren by Luckan concept for professional networking. Through Dörren, a locally established and a foreign born person meet for 60 minutes after being matched by Dörren based on their shared professional field of work. During the meeting both of them will broaden their networks and perspectives, and the foreign person will also learn more about their shared professional field here in FInland. Read more about Dörren on www.dorren.fi.

The networking meeting is organized by Dörren and Women's Café in English and is a collaboration between Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs and Luckan Integration.

The registration is open for women from any industry in Finland - both for you, who already have a foothold in Finnish working life and you, who are new to the country and could get started through Dörren networking.

Time and place: 9.10 at 12.00-14.00, Luckan (Lilla Luckan)

NOTE! We are following recommendations from THL and will update events according to the latest information. We have taken extra precautions to keep everyone safe and healthy. Please stay at home and rest if you are not feeling well.

 

PÅ SVENSKA

Kom och utbyt erfarenheter med kvinnor från din bransch som har en annan bakgrund än dig! Mötena hålls kl. 12:30-13:30 (på engelska) över en lätt lunch, och med möjlighet till fri diskussion och mingel före och efter. Registrera dig via länken till Dörrens sida senast 28 september 2020! Vi strävar efter att förhandsmatcha dig med en person från din bransch för det en timme långa mötet. På grund av coronasituationen reserverar vi extra utrymmen och begränsar vid behov deltagarantalet.

Genom Luckans Dörren koncept för professionellt nätverkande har ett hundratal personer i huvudstadsregionen redan träffats inom sina gemensamma branscher. Under de 60 minuter långa Dörren mötena träffas en lokalt etablerad och en utlandsfödd person som har matchats ihop av Dörren. Båda personerna vidgar sina nätverk och perspektiv, medan den utlandsfödda också får bättre insikter i hur den gemensamma branschen fungerar här i Finland. Läs mera om Dörren på www.dorren.fi.

Tid och plats: 9.10 kl. 12.00-14.00, Luckan (Lilla Luckan)

Nätverksträffen arrangeras av Dörren och Women's Café in English, och är ett samarbete mellan Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Luckan Integration.

Anmälan är öppen för kvinnliga yrkesutövare inom alla branscher - både för dig som redan har en fot inne i det finländska arbetslivet och för dig som är ny i landet och kunde få en bra start på ditt nätverkande genom Dörren.

Vi följer rekommendationerna från THL kontinuerligt och uppdaterar evenemangen i enlighet med den senaste informationen. Vi har vidtagit extra åtgärder för att värna om var och ens hälsa och trygghet. Om du känner dig sjuk ber vi dig vänligen stanna hemma och vila.

 

 

"I am grateful for this chance. We had a professional and warm conversation, exactly what I wanted."

"My Dörren-partner was very interested and gave me many new ideas in the job hunt. I felt I was in good hands!"

"Jag fick möta en helt fantastisk person med stor kompetens som jag verkligen vill hjälpa att bredda sina kontaktnät."

"Mötet var positivt för mig, träffade en person från ett land där jag inte känner någon."

"Personens attityd och önskan att vilja bli en del av vårt samhälle och ge tilläggsvärde är fantastisk."