Pia i blommig klänning spänner upp armmuskeln.

Pia Sundell, förbundets nya viceordförande från Sörnäs, presenterar sig

17.09.2020 kl. 13:41
Bästa kvinnoförbundare, feminister och vänner,

Svenska Kvinnoförbundet, vår takorganisation, hade ett historiskt årsmöte i Närpes 5.9.2020. Mötet sköts upp med 6 månader pga Covid-19 och arrangerades nu som ett hybridmöte. Deltagarna deltog i Närpes eller på distans. Dessutom var det ordförandeval i vårt förbund. Vår trogna och duktiga Anna Jungner-Nordgren avgick efter 5 år i ledningen. Jag tackar Anna för ett fantastiskt fint arbete som förbundsordförande och gläds över att hon fortsättningsvis är styrelsemedlem i Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Då jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ställa upp i Kvinnoförbundets ordförandeval var jag tvungen att fundera länge innan jag kunde ge svar. Jag kom fram till att jag nu är i ett sådant skede av mitt liv, att jag kan ställa upp och har möjlighet och framförallt vilja att arbeta för Svenska Kvinnoförbundet. Jag ville bli en stark och modig svenskspråkig röst för feminism och liberalism i Finland och använder all min makt och min personlighet, mitt ansikte och min kunskap för vår gemensamma feministiska agenda. 

I ordförandekampanjen befann jag mig i fint sällskap. Tre starka och kompetenta men väldigt olika kandidater, med olika profil och kunnanden. Delegaterna hade den delikata uppgiften att välja den bästa kvinnan till ordförande för förbundet. Det blev ett spännande val och Anita Westerholm från Kvinnoförbundet i Karis valdes slutligen till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. 

Jag blev inte ordförande för förbundet, men istället viceordförande och valdes till uppgiften med det högsta antalet röster. Det jag är mycket stolt över. Jag tar emot uppdraget med stor ödmjukhet och största allvar. Naturligtvis var det till en början en stor besvikelse att inte väljas till ordförande. Nu när jag har samlat mig, kan jag konstatera att jag trots allt vann. Det är en stor ära att vara förbundets viceordförande och att Sörnäs genom mig fortfarande har en plats i förbundets presidium. 

I mitt arbete som viceordförande vill jag arbeta för jämställdhet, för jämlikhet och för flickors och kvinnors rättigheter. Jag vill arbeta med dessa teman både nationellt och globalt. Vi måste kämpa emot bakslagseffekten i vårt eget land och i andra länder som t.ex. Polen. Våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort hot mot kvinnors välfärd. Samtidigt är det ett stort hot också mot barnens välfärd. Vi måste våga tala högt om våldet i nära relationer. Alla måste fås att förstå att Finland är ett farligt land för många flickor och kvinnor.

Redan 1915, hade Kvinnoförbundet i Sörnäs ett möte där ett föredrag hördes under rubriken ”Sociala missförhållanden inom särskilda kvinnoyrken”. Idag talar vi fortfarande om lönegropen i de kvinnodominerade branscherna. Men egentligen har lönerna i de kvinnodominerade branscherna inte sackat efter männens löner. De har helt alltid varit sämre pga ett strukturellt fel som aldrig har korrigerats. Det kan vi inte acceptera. 

Jag vill använda min politiska plattform i förbundet för att främja flickors och kvinnors rättigheter, för jämställdhet, feminism och jämlikhet. Jag vill fortsätta på den väg som alla tidigare kvinnosakskämpar banat fram. Kvinnoåret var 1975. Nu är det dags för ett nytt kvinnoår med kvinnosaksfrågor på agendan. 

Bästa kvinnoförbundare i Sörnäs, jag finns till också för er. Ifall det finns något tema eller en fråga ni vill att jag ska ta upp till behandling, kan ni alltid vara i kontakt med mig. Jag fortsätter också i Sörnäs styrelse. Tillsammans kan och ska vi förändra världen. 
Pia Sundell

pia.sundell@bvif.fi