Sfp partidag: Klimakteriet upp på den politiska agendan!

24.05.2022 kl. 10:41
Under Sfp partidag 2022 i Åbo höll Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs delegat Ira Grandén ett inlägg om klimakteriet. Hennes tal finns i textform nedan.

Klimakteriet är en naturlig del av kvinnors åldrande och inträffar vanligtvis någon gång mellan 44–56 år. En ålder då många kvinnor vill och kan leva sitt liv fullt ut men då många begränsas av de varierande symptomen så som svettningar, svallningar, humörsvängningar, hjärndimma, sömnsvårigheter, torra slemhinnor och en hel mängd andra mer eller mindre besvärande symtom. Några märker det inte medan andra upplever en stor skillnad mot tidigare.

År 2021 fanns i Finland drygt 690 000 kvinnor i åldern 45–64 Nästan 75 procent av alla kvinnor upplever någon förändring eller besvär. I vissa fall har klimakteriet symtom som i stor utsträckning påminner om utmattning och utbrändhet. Kvinnans övergångsålder ses ofta som en privat angelägenhet men sanningen är att åren av hormonell omställning påverkar också arbetslivet och nationalekonomin. Alldeles för ofta leder symptomen till sjukskrivningar, som utan rätt behandling och diagnos drar ut på tiden.

Okunskap om symptomen och vårdalternativen är stor både inom hälsovården samt bland allmänheten. Missbedömningar inom vården blir dyrt på samhällsnivå och leder till tragedier på individnivå. Klimakteriet är vår tids ännu olösta kvinnofråga.

Medelålderskvinnor är en samhällsresurs. Vi har en hög sysselsättningsgrad och bland kvinnor i Finland i åldern 45–54 år är idag 85,7 procent sysselsatta, vilket är bara 0,6 procent lägre än männens. Däremot är kvinnornas sysselsättningsgrad i åldersgruppen 55–64 endast 68,9 procent d.v.s. ungefär 10-procentenheter lägre än för samma ålders kvinnor i Stockholm.

I väntan på att den offentliga vården och andra instanser förbättrar sin klimakterieinformation, har Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs skapat ett informationspaket om klimakteriet. Vi har i arbetsgruppen sammanställt information om symptom, om myter kring kvinnans klimakterie och när det är dags att söka hjälp. Infopaketet består av hemsidan klimakteriesmart.nu, broschyren ”Abc bli klimakteriesmart” och bandade miniföreläsningar på instagramkontot klimakteriesmartNU.

Vi vill ta upp klimakteriet ur en politisk synvinkel med tanke på kvinnor som faller ur arbetslivet för tidigt, kvinnor som får felaktig vård och kvinnor som biter ihop och inte söker hjälp. Klimakteriella besvär är så mångfacetterade att de behöver granskas från olika synvinklar. Menopausen och dess följder är förutom fysiologiskt också kulturellt, socialt och samhälleligt betingade. Forskningen om skillnaderna i klimakteriebesvär har ökat på senare år. Vi vet att det finns oändligt många olika erfarenheter att ta fasta på.

Jag tror på att vi tillsammans är kloka nog att utarbeta lösningar som underlättar klimakteriet, befrämjar kvinnors hälsa, beaktar kvinnors rättigheter, stärker feminismens betydelse för samhällsutvecklingen och ökar jämställdheten i vårt land!

Ira Grandén, 22.5.2022

Mer om Sfp Partidag 2022 hittar du på Svenska Folkpartiets hemsida.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Finland/Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.