Ellinor Juth: Jämställdhet är också ett viktigt försvar!

12.02.2024 kl. 13:33
För ett effektivt försvar krävs ett helhetsperspektiv, där ingår också arbete för fred och jämställdhet, säger Ellinor Juth.

Jag ser med oro hur det skärs ner i humanitärt bistånd och hur det feministiska perspektivet i utrikespolitiken försummas. Människorätts- och jämställdhetsperspektiv är inte naivt, det är att ta helheten i beaktande. Minskat bistånd betyder att färre flickor har möjlighet att utbilda sig och försämrar kvinnors möjlighet till delaktighet. (HBL 5.2.2024)

Fred är inte bara avsaknaden av krig, utan också grunden för ett starkt försvar. Genom fredsarbete skapar vi stabilitet och främjar säkerhet både nationellt och internationellt. Diplomati, mänskliga rättigheter och konfliktlösning är nyckelkomponenter i denna process. Att investera i fred är att investera i en tryggare och mer hållbar värld. Ökad jämställdhet spelar en viktig roll i att minska risken för krig och konflikter, bl.a. genom att främja fred och diplomati, öka representationen och värna om mänskliga rättigheter för alla.

Jämställdhet är avgörande för effektivitet och rättvisa inom försvar och konflikthantering, i synnerhet när vi vet att kvinnor och minoriteter är speciellt utsatta i konflikter. Genom att också inkludera kvinnor på alla nivåer av beslutsfattande och genomförande, får vi ett bredare perspektiv, ökad kompetens och mer effektiva strategier i försvar, fredsarbete och konfliktlösning. För ett effektivt försvar krävs ett helhetsperspektiv, där ingår också arbetet för fred och jämställdhet.

Ellinor Juth 12.2.2024


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.