Kandidater i kommunalvalet som är uppställda i Helsingfors och är medlemmar i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs:

 


Anna Högström, Psykolog

"Jag vill jobba för ett vänligt, mer medmänskligt beslutsfattande, där vi utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och värnar aktivt om vår livsmiljö. Barns och ungas psykiska hälsa är en kärnfråga."

Anna Korkman, Studerande

"Jag vill arbeta för att Helsingfors ska vara en föregångare inom klimat och miljö, främja ungas psykiska och fysiska välmående samt satsa på olika formers integration." 

Ann-Mari ”Ami” Bergström, Närvårdare

"Mitt Helsingfors är internationellt, tolerant och klimatsmart. Övervakningen av djurskyddet kan effektiviseras. Jag vill se en stad där det skall vara tryggt att leva och där man får en god vård och omsorg vid alla livsskeden. Ingen skall lämnas utanför."  


Benjamin Bergan, Studerande

"I en stad där varje invånare får uppnå sitt fulla potential oberoende etnicitet, kön eller socioekonomisk bakgrund mår vi alla bättre. Jag vill se staden där alla känner sig representerade i beslutsfattandet och staden var vi fokuserar på en medmänsklig och hållbar politik."


Benjamin Ellenberg, Kommunikationsspecialist

"Hållbar tillväxt och tryggad närservice. 28-årig barfotad Helsingforsare. Tidigare medlem i Helsingfors ungdomsnämnd och tidigare förbundssekreterare för Svensk Ungdom."

Björn Månsson, Pens. journalist, stadsfullmäktigeledamot​

"Socialt ansvar, jämlikhet och broder & systerskap."


Byoma Tamrakar, HRD professional

"Mångfald förenar. Jag att arbeta för att främja ett mer jämlikt samhälle och vill se till att Helsingfors ger lika möjligheter  för alla dess invånare oavsett ras, kön, nationalitet, religion, språk eller sexuell läggning."


Elina Sagne-Ollikanen, Specialist, forskning och innovation

"Helsingfors behöver mera puls, engagemang och kreativitet. Jag vill se ett Helsingfors som är inkluderande, rättvist och framåt! Mera idrott, kultur och lyft för välmående, trivsamhet och hållbarhet."


Ellinor Juth, Verksamhetsledare, studerande

"Ett mer jämlikt samhälle. En trygg och allmänbildande skola. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. Gratis mensskydd och fler könsneutrala offentliga toaletter."


Emmi Piippo, Närvårdare, pol.kand., studerande

"Samtidigt som vi bygger ett mer ekologiskt och jämlikt Helsingfors ska vi se till att alla mår bra. I mitt Helsingfors blir ingen lämnad ensam."Eva Biaudet, Riksdagsledamot

"Sfp behövs i Helsingfors politiken! Vi står i mitten och är bra på att samarbeta så att alla ska kunna känna sig hemma här. Mänskliga rättigheter OCH JÄMSTÄLLDHET har varit en röd tråd i mitt jobb och mina erfarenheter i politiken har gett mig insikter och perspektiv på hur det är att i alla livsskeden leva i vår fina stad." 


Freja Pontán, Medicine studerande, medlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse

"Helsingfors ska vara en välmående stad där klimat och miljö genomsyrar politiken. Välfungerande infrastruktur, lågtröskel vård och psykvård, samt mer grönrum ska finnas tillgängliga för invånarna."


Larrie Griffis, Kulturansvarig, Luckan 

"Mobbningsförebyggande i skola och arbetslivet, drastiskt minska matsvinnet i anstalter och affärer samt verka för barnpedagogers samhälleliga status."


Laura Finne-Elonen, Specialläkare 

"Trygg barndom, Värdig ålderdom, Fungerande social -och hälsovård, Välplanerad och trivsam stadsmiljö."


Linda Ahlblad, Företagare, trebarnsmamma

"Som barfota helsingforsare vill jag utveckla huvudstadens kulturutbud samt öka stadens trivselfaktor. I fullmäktige vill jag jobba för att staden ska ge sina invånare en genuin möjlighet att påverka beslut om sin egen närmiljö."


Nicolas Sjöberg, Medicine Kandidat

"Jag vill arbeta för ett klimatsmart Helsingfors som välkomnar alla. Det är viktigt att vi har en stadspolitik som stävjar de ökande bostadspriserna, bland annat genom att minska på reglering."


Silja Borgarsdóttir Sandelin, Ministers specialmedarbetare, pol. mag.

"Allt handlar om hållbarhet! Helsingfors ska vara en stad där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kombineras. Jag står för ett modernt Helsingfors som präglas av frihet, hållbarhet, öppenhet, demokrati och jämställdhet."


Simon Granroth, Pol. mag., Vetenskapskommunikatör.

"Hållbarhet, medmänsklighet och vetenskap ska stå högst på agendan. Varje Helsingforsare ska kunna känna sig trygg, delaktig och välkommen oavsett vilka dina föräldrar råkar vara eller vem du älskar."


Stina Wahlsten, Produktsmarknadschef och egenföretagare

"Jag vill se ett grönare Helsingfors som tar sitt klimatansvar. Helsingfors ska vara företagarvänligt och satsa på en cirkulär ekonomi och en jämställd stad, full med liv där alla trivs och mår bra, därför vill jag se ett större fokus på välmående."


Ted Urho, Verksamhetsledare

"Helsingfors ska vara en stad för alla. Vi måste ha nolltolerans mot rasistiska påhopp, sexuella trakasserier och kränkande språkbruk. Även i gatubilden ska det finnas utrymme för alla, oavsett om du är bilist, cyklist eller fotgängare."


Urai Anuntasin, Filosofie doktor (Thailand), egenföretagare

"Centralparken är Helsingfors lungor. Det ska vi hålla fast vid. Hemspråksundervisningen hamnar ofta på undantag. Helsingfors kan gå i bräschen för mera kvalitet. Invandrarna är en viktig resurs i ekonomin. Hjälp invandrarna att starta mikroföretag." 

 


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.