Kandidater i kommunalvalet som är uppställda i Helsingfors och är medlemmar i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs:

Harriet Abrahamsson, Publikarbetare

"Framtidens samhälle grundas på idéutveckling där kunnande från olika branscher kombineras. Vi behöver satsa på bildning, forskning och lära oss att skapa nytt med respekt för naturen och människorna. Staden behöver satsa på barnpsykiatrin och välmåendet."


Linda Ahlblad, Företagare, trebarnsmamma

"Som barfota helsingforsare vill jag utveckla huvudstadens kulturutbud samt öka stadens trivselfaktor. I fullmäktige vill jag jobba för att staden ska ge sina invånare en genuin möjlighet att påverka beslut om sin egen närmiljö."


Urai Anuntasin, Filosofie doktor (Thailand), egenföretagare

"Centralparken är Helsingfors lungor. Det ska vi hålla fast vid. Hemspråksundervisningen hamnar ofta på undantag. Helsingfors kan gå i bräschen för mera kvalitet. Invandrarna är en viktig resurs i ekonomin. Hjälp invandrarna att starta mikroföretag." 


Benjamin Bergan, Studerande

"I en stad där varje invånare får uppnå sitt fulla potential oberoende etnicitet, kön eller socioekonomisk bakgrund mår vi alla bättre. Jag vill se staden där alla känner sig representerade i beslutsfattandet och staden var vi fokuserar på en medmänsklig och hållbar politik."

Ann-Mari ”Ami” Bergström, Närvårdare

"Mitt Helsingfors är internationellt, tolerant och klimatsmart. Övervakningen av djurskyddet kan effektiviseras. Jag vill se en stad där det skall vara tryggt att leva och där man får en god vård och omsorg vid alla livsskeden. Ingen skall lämnas utanför."  


Eva Biaudet, Riksdagsledamot

"Sfp behövs i Helsingfors politiken! Vi står i mitten och är bra på att samarbeta så att alla ska kunna känna sig hemma här. Mänskliga rättigheter OCH JÄMSTÄLLDHET har varit en röd tråd i mitt jobb och mina erfarenheter i politiken har gett mig insikter och perspektiv på hur det är att i alla livsskeden leva i vår fina stad." 


Silja Borgarsdóttir Sandelin, Ministers specialmedarbetare, pol. mag.

"Allt handlar om hållbarhet! Helsingfors ska vara en stad där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kombineras. Jag står för ett modernt Helsingfors som präglas av frihet, hållbarhet, öppenhet, demokrati och jämställdhet."


Benjamin Ellenberg, Kommunikationsspecialist

"Hållbar tillväxt och tryggad närservice. 28-årig barfotad Helsingforsare. Tidigare medlem i Helsingfors ungdomsnämnd och tidigare förbundssekreterare för Svensk Ungdom."


Laura Finne-Elonen, Specialläkare 

"Trygg barndom, Värdig ålderdom, Fungerande social -och hälsovård, Välplanerad och trivsam stadsmiljö."


Simon Granroth, Pol. mag., Vetenskapskommunikatör.

"Hållbarhet, medmänsklighet och vetenskap ska stå högst på agendan. Varje Helsingforsare ska kunna känna sig trygg, delaktig och välkommen oavsett vilka dina föräldrar råkar vara eller vem du älskar."


Larrie Griffis, Kulturansvarig, Luckan 

"Mobbningsförebyggande i skola och arbetslivet, drastiskt minska matsvinnet i anstalter och affärer samt verka för barnpedagogers samhälleliga status."


Anna Högström, Psykolog

"Jag vill jobba för ett vänligt, mer medmänskligt beslutsfattande, där vi utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och värnar aktivt om vår livsmiljö. Barns och ungas psykiska hälsa är en kärnfråga."


Ellinor Juth, Verksamhetsledare, studerande

"Ett mer jämlikt samhälle. En trygg och allmänbildande skola. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. Gratis mensskydd och fler könsneutrala offentliga toaletter."

Kasper Kannosto, Praktikant, studerande

"Jag vill se ett Helsingfors som investerar i invånarnas välmående genom att satsa på motion, kulturmöjligheter och mentalvård. Att investera i vlmående betalar sig själv tillbaka"

Anna Korkman, Studerande

"Jag vill arbeta för att Helsingfors ska vara en föregångare inom klimat och miljö, främja ungas psykiska och fysiska välmående samt satsa på olika formers integration." 

Ann-Louise Laaksonen, Development Manager, ekon.mag.

"Jag vill jobba för att seniorerna garanteras en värdig ålderdom, för fungerande och smidiga trafiklösningar samt för en levande innerstad och hållbar ekonomi i Helsingfors."

Björn Månsson, Pens. journalist, stadsfullmäktigeledamot​

"Socialt ansvar, jämlikhet och broder & systerskap."


Emmi Piippo, Närvårdare, pol.kand., studerande

"Jag ställer upp i kommunalvalet, eftersom jag drömmer om ett mer ekologiskt och jämlikt Helsingfors där alla mår bra."


Freja Pontán, Medicine studerande, medlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse

"Helsingfors ska vara en välmående stad där klimat och miljö genomsyrar politiken. Välfungerande infrastruktur, lågtröskel vård och psykvård, samt mer grönrum ska finnas tillgängliga för invånarna."

Emma Ringbom, Diplomingengör

"Ett Helsingfors för invånarna: Förebyggande insatser bland barn och unga i stället för dyra korrigernade åtgärder. Tilläggsbyggnation som passar in i omgivningen. A-biljett i kollektivtrafiken."

Niklas Rönnberg, Skeppsbyggnadsingenjör och företagare

"Ett jämställt och människonära samhälle med utrymme för alla."


Elina Sagne-Ollikanen, Specialist, forskning och innovation

"Helsingfors behöver mera puls, engagemang och kreativitet. Jag vill se ett Helsingfors som är inkluderande, rättvist och framåt! Mera idrott, kultur och lyft för välmående, trivsamhet och hållbarhet."


Nicolas Sjöberg, Medicine Kandidat

"Jag vill arbeta för ett klimatsmart Helsingfors som välkomnar alla. Det är viktigt att vi har en stadspolitik som stävjar de ökande bostadspriserna, bland annat genom att minska på reglering."


Byoma Tamrakar, HRD professional

"Mångfald förenar. Jag att arbeta för att främja ett mer jämlikt samhälle och vill se till att Helsingfors ger lika möjligheter  för alla dess invånare oavsett ras, kön, nationalitet, religion, språk eller sexuell läggning."

Nils Torvalds, Europarlamentariker

"Helsingfors kolneutralt till 2030. Framstegsvänliga energilösningar såsom jordvärme. Proaktiv stadsplanering. Unga, medelålders och äldre ska hitta tillbaka in i vardagen och vi ska minska på utanförskapet."


Ted Urho, Verksamhetsledare

"Helsingfors ska vara en stad för alla. Vi måste ha nolltolerans mot rasistiska påhopp, sexuella trakasserier och kränkande språkbruk. Även i gatubilden ska det finnas utrymme för alla, oavsett om du är bilist, cyklist eller fotgängare."


Stina Wahlsten, Produktsmarknadschef och egenföretagare

"Jag vill se ett grönare Helsingfors som tar sitt klimatansvar. Helsingfors ska vara företagarvänligt och satsa på en cirkulär ekonomi och en jämställd stad, full med liv där alla trivs och mår bra, därför vill jag se ett större fokus på välmående."

 


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.