Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs politik

Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs tar regelbundet ställning genom motioner till vår takorganisation Svenska Kvinnoförbundets årsmöte. Svenska Kvinnoförbundet är Svenska Folkpartiets kvinnoföbund.

Vi skriver också insändare och vi tar ställning i kolumner skrivna av föreningens förtroendevalda, aktiva och personal. 

Finns det en aktuell feministisk fråga i Helsingfors eller nationellt vi borde ta ställning till? Kontakta oss!

Artikel

Downshifting and non-shopping with Cecilie Sundling

On Friday June 4th at 12 o'clock Women's Café in English is open and the guest of the day is Cecilie Sundling.Läs mera »
Fredrika Biström
31.05.2021 kl. 14:08

Do you have your papers in order?

Time to get your papers in order by the help of Women's Café in English.Läs mera »
Fredrika Biström
25.05.2021 kl. 10:32

Digital abuse -can anyone become a victim?

Women's Café in English is open Friday 21.5 at 12 noon online on Teams and the topic is digital and domestic abuse.Läs mera »
Fredrika Biström
20.05.2021 kl. 14:18

Women's Café in English quiz

Women's Café in English is open Friday 7.5 at 12 noon on Zoom with a quiz on "mökkilife" and other Finnish peculiarities.Läs mera »
Fredrika Biström
06.05.2021 kl. 09:38

Redefining myself during this pandemic -what is stopping me?

Women's Café in English is open Friday 30.4 at 12 noon. We will meet Ana López who will give us a talk on redefining myself during this pandemic -what is stopping me?Läs mera »
Fredrika Biström
26.04.2021 kl. 09:10

Why doesn't she just leave the abusive relationship?

Women's Café in English is open Friday 23.4 at 12 noon on Zoom with Pamela from Naisten Linja (Women's Line) helpline as our dear guest.Läs mera »
Fredrika Biström
22.04.2021 kl. 09:30

Women´s Café: Food, your gut and health

This Friday 16.4 at 12 the Women's Café in English is open online, and the guest for the day is Tara Junker.Läs mera »
Fredrika Biström
14.04.2021 kl. 15:06

Women's Café in English 9.4 with questions about local politics

This Friday 9.4 at 12 the Women's Café in English is open online, and the guest for the day is Pia-Lisa Sundell.Läs mera »
Fredrika Biström
08.04.2021 kl. 13:26

It will be fine, but how?

This Friday 19.3 at 12 the Women's Café in English is open online, and the guest for the day is Mia Hafrén.Läs mera »
Fredrika Biström
17.03.2021 kl. 22:36

Digital guided walk around the city of Helsinki

There are so many interesting women in Helsinki, both historical and contemporary!Läs mera »
Fredrika Biström
09.03.2021 kl. 12:06

Politiskt arkiv

 

Insändare

Personalen på dagis flyr fältet och vi förstår dem (HBL 28.6.2019)

Åtgärda låga kvinnopensioner! (HBL 13.4.2018)

Åtgärda våldet istället (HBL 23.11.2016)

Rasismen en on cirkel (HBL 8.9.2016)

Starka skäl för män att engagera sig feministiskt (HBL 24.11.2014)

Feminismen har inte gått för långt (HBL 30.6.2014)

Feministisk analys stärker miljö- och fredsarbetet (HBL 18.3.2014)

Könsperspektivet kunde beaktas också här (HBL 23.1.2014)

 


Motioner till Kvinnoförbundets årsmöte

Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt (2019)

Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld (2019)

Sexualfostrare till varje skola (2019)

Datorisering av vård och socialtjänster (2019)

Möjlighet till suppleant under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte (2018)

Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor (2018)

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer (2018)

Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld (2018)

Stoppa hatretoriken! (2017)

Reformerna en jämnställdhetsfråga (2017)

Mentalvården måste fylla tidens krav (2017)

Skattefritt arvode för vård av närstående (2016)

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård. (2016) 

Rådgivning för båda föräldrarna för att skapa ett mera jämställt föräldraskap (2016)

Glöm inte att integrera hemmamammorna (2016) 

Dags för helhetssyn i familjepolitiken (2015)

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd (2015)

Ge papperslösa personer rätt att öppna bankkonton (2015)

Slopa utlänningslagens avvisningsparagraf för att skydda människohandelsoffer (2015)

Andelen ensamboende ökar – är samhället redo? (2014)

Allmän uppbådsplikt och uppmuntran till kvinnlig militärtjänst (2014)

Motion om åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (2013)

Motion om skatteavdrag för barn (2013)

Motion om beaktande av könsperspektivet i samhällsplaneringen (2013)

Mer empati och fler alternativ för de ofrivilligt barnlösa (2012)

Satsningar på ätstörningsvården behövs (2011)

Jämställdhetsarbete inom försvarsmakten och fredsbevarandet (2011)