Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs politik

Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs tar regelbundet ställning genom motioner till vår takorganisation Svenska Kvinnoförbundets årsmöte. Svenska Kvinnoförbundet är Svenska Folkpartiets kvinnoföbund.

Vi skriver också insändare och vi tar ställning i kolumner skrivna av föreningens förtroendevalda, aktiva och personal. 

Finns det en aktuell feministisk fråga i Helsingfors eller nationellt vi borde ta ställning till? Kontakta oss!

Artikel

How to find a job in Finland if you are not Finnish

Need to find a job in Finland?Läs mera »
Fredrika Biström
16.02.2021 kl. 11:54

Let´s Talk Investment!

Women´s Café in English is open on Friday 12.2.2021 and the topic is investments.Läs mera »
Fredrika Biström
10.02.2021 kl. 12:14

Stiff neck after nearly a year of working from home?

Stiff neck and tired lower back? Läs mera »
Fredrika Biström
27.01.2021 kl. 15:50

Basics on podcasting (Zoom) 22.1

Our guest at Women's Café in English this Friday 22.1.2021 at 13-14 is Maryna Mikhuta. We will meet on Zoom.Läs mera »
Fredrika Biström
18.01.2021 kl. 11:44

Merry Christmas in Helsinki! -Walk

Please join Helsinki guide Heidi Johansson on a tour in Helsinki that will hopefully bring you some Christmas spirit, along with insights into the celebrations here in Finland.Läs mera »
Heidi
18.12.2020 kl. 10:33

Are you considering running in the 2021 municipal elections?

The Swedish Women's Association in Sörnäs (Helsinki) has a long tradition of supporting its members who stand in political elections. Läs mera »
Fredrika
26.11.2020 kl. 11:54

Equality in the Nordic -why do we think the way we do

On Friday 20.11 at 12-14 Elina Sagne-Ollikainen will visit the Womens's Café in English.Läs mera »
Fredrika
16.11.2020 kl. 11:33

A Swedish speaking Finn - what is good to know?

This Friday 6.12 we celebrate "Svenska dagen" ("Swedish Day"), a day highlighting the Swedish speaking Finland at Women's Café in English. Läs mera »
Fredrika
03.11.2020 kl. 15:32

AFTERWORK WALK: Female ghosts in Helsinki history

On Thursday 29.10, we welcome you to a Women's Café in English Afterwork Walk starting at 16.30.Läs mera »
Fredrika Biström
06.10.2020 kl. 11:41

Your sexual health matters!

Sexual wellbeing with Allison Abdile at Women’s Café in English Friday 2.10 at 12-14.Läs mera »
Fredrika
28.09.2020 kl. 10:34

Politiskt arkiv

 

Insändare

Personalen på dagis flyr fältet och vi förstår dem (HBL 28.6.2019)

Åtgärda låga kvinnopensioner! (HBL 13.4.2018)

Åtgärda våldet istället (HBL 23.11.2016)

Rasismen en on cirkel (HBL 8.9.2016)

Starka skäl för män att engagera sig feministiskt (HBL 24.11.2014)

Feminismen har inte gått för långt (HBL 30.6.2014)

Feministisk analys stärker miljö- och fredsarbetet (HBL 18.3.2014)

Könsperspektivet kunde beaktas också här (HBL 23.1.2014)

 


Motioner till Kvinnoförbundets årsmöte

Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt (2019)

Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld (2019)

Sexualfostrare till varje skola (2019)

Datorisering av vård och socialtjänster (2019)

Möjlighet till suppleant under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte (2018)

Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor (2018)

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer (2018)

Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld (2018)

Stoppa hatretoriken! (2017)

Reformerna en jämnställdhetsfråga (2017)

Mentalvården måste fylla tidens krav (2017)

Skattefritt arvode för vård av närstående (2016)

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård. (2016) 

Rådgivning för båda föräldrarna för att skapa ett mera jämställt föräldraskap (2016)

Glöm inte att integrera hemmamammorna (2016) 

Dags för helhetssyn i familjepolitiken (2015)

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd (2015)

Ge papperslösa personer rätt att öppna bankkonton (2015)

Slopa utlänningslagens avvisningsparagraf för att skydda människohandelsoffer (2015)

Andelen ensamboende ökar – är samhället redo? (2014)

Allmän uppbådsplikt och uppmuntran till kvinnlig militärtjänst (2014)

Motion om åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (2013)

Motion om skatteavdrag för barn (2013)

Motion om beaktande av könsperspektivet i samhällsplaneringen (2013)

Mer empati och fler alternativ för de ofrivilligt barnlösa (2012)

Satsningar på ätstörningsvården behövs (2011)

Jämställdhetsarbete inom försvarsmakten och fredsbevarandet (2011)