Nej, alla inom dagvården fick inte löneförhöjning

21.03.2024 kl. 13:44
Helsingfors stad skyltar med att den ska höja lönerna för dem som jobbar med barn och unga. Dessa lönehöjningar på 164 euro berör bland annat barnträdgårdslärare, socionomer och speciallärare inom småbarnspedagogik. Men det är med häpnad vi läser att barnskötare och assistenter helt och hållet utelämnats ur Helsingfors stads löneförhöjningar. Var är logiken?

Barnskötare och assistenter bär en stor del av bördan i arbetet och Helsingfors stad lider av en kronisk brist på personal på daghem. De som arbetar som barnskötare får jobba dubbelt så hårt när alla lediga platser inte fylls. Vi sällar oss till Monika Pensars utrop i Hbl (5.3.2024), det är uselt att utesluta barnskötare från löneförhöjningarna!

Det påstås att löneförhöjningarna fördelas jämlikt över flera år, men enligt de uppgifter vi fått stämmer det inte. Förra året fick lärarna, assistenterna och barnskötarna 50 € i löneförhöjning. År 2019 fick barnträdgårdslärare 175 €, barnskötarna 25 € och assistenterna igen 0 €. De senaste åren har Helsingfors dessutom skurit i semesterpenningen och tagit bort resultatlönen vilken ersattes med kultursedlar. 

Personalen är trött, sjukskrivningarna är många. Fler och fler barnskötare önskar byta bransch. Situationen är inte hållbar, vare sig för personalen eller barnen.

I grannstaden Vanda försöker man hitta lösningar på bristen på barnskötare genom en löneförhöjning på 200 euro per arbetare, inkl. barnskötare och assistenter. Kirsi-Marja Lievonen, personal- och koncernchef för Vanda stad, poängterar för Helsingin Uutiset (3.6.2023) vikten av att det finns stabil och tillgänglig personal på daghemmen, något som vi önskar att också Helsingfors stad skulle satsa mera på.

De löneförhöjningar som nu godkänts i och med det nya löneprogrammet behövs! Men detta uteslutande av barnskötarna och assistenterna reflekterar okunnighet om och nonchalans mot verkligheten i daghemmen och förskolorna i Helsingfors. 

Anna Jungner-Nordgren, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Maj-Britt Grönholm, Linda Zilliacus, Tove Ørsted/styrelsemedlemmar i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Fredrika Biström verksamhetsledare för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström