Utan oss stannar inte bara Finland, utan hela världen!

24.04.2020 kl. 14:51
Ordförandes hälsning

Kära medlem! (in English scroll down)

Det är sannerligen underliga tider vi lever i. COVID 19 är ett hot mot mänskligheten på jorden, samtidigt som vi aldrig har levt så tryggt och omhuldat som idag. Jag är stolt över vår regering. Den har visat mod och beslutsamhet. I samlad trupp står ministrarna för åtgärder som skyddar liv och tryggar hälsovårdens krafter och resurser. Tjänstekvinnoaktigt ser de helheter och det allmänna goda framom att de agerar partiledare som plockar politiska poäng. Medias ältande efter presskonferenserna har jag struntat i. Babblet gör mig bara förvirrad. 

Också oppositionen har lagt band på kritiken över regeringens beslut. Varför är konsensus kring åtgärderna så stark? Jo, för att alla partier från höger till vänster har något att vinna på regeringens beslut. 

Jag läste någonstans att Sannfinländarna äntligen fick gränserna stängda, De Gröna fick ned de klimatförpestande flygplanen och de konservativa och kristliga fick restaurangerna att bomma igen. Rädslan för konkurs efteråt är också gemensam. I höstas trodde jag polariseringen världen över skulle sluta i ett tredje världskrig, men det blev en pandemi. Framtiden får utvisa vad som gjordes rätt och vad som gick fel i hanteringen av Coronakrisen. 

Kristider påverkar oss människor på alla tänkbara plan. En effekt är att vi då reduceras till biologiska varelser för artens fortbestånd och fler kvinnor blir gravida. Trenden registrerades redan i februari 2020 i höjd nativitet. 

Det är också känt att våldet ökar generellt i kristider, särskilt våld i parrelationer och barnmisshandel. Pengarna tryter, missbruket ökar, livet känns mera oförutsägbart samtidigt som viktiga understödande samhällsfunktioner kör på sparlåga. Social och hälsovården förmår inte svara på det växande vårdbehovet. Kristider drabbar allra hårdast de som är mest utsatta i samhället. 

Jag oroar mig nu speciellt över hur vi kvinnor ska orka. Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE lyfte senaste vecka fram att det är speciellt kvinnor som nu tar stryk. Majoriteten av läkarna och sjukvårdarna är kvinnor, som sätter livet på spel i vården av Coronasjuka. Majoriteten av ensamförsörjarna är också kvinnor, såsom även lärarna, socialarbetarna, och dagvårdspersonalen. Kan samma soffbord fungera som arbetsplats, skola och dagis? Endel blir nu permitterade och vet inte när första dagpenningen betalas ut. 

Det praktiska ansvaret för att hantera pandemin tycks fördela sig lite ojämt mellan kvinnor och män liksom mellan fattiga och rika. Det verkar som om vi kvinnor bär en tyngre börda. Utan oss stannar inte bara Finland, utan hela världen! Coronan skördar mera män än kvinnor. Ingen vet varför män drabbas hårdare. Mina tankar går till kvinnors motståndskraft. Vi är vana att vara överbelastade. Vi är vana vid bobbor, och dubbelarbete. Vi ser p.g.a. ojämställdheten också samhällets skuggsidor och träder till för det gemensamma goda både i arbetslivet och i privatlivet. 

Tack för allt ni gör, kära medlemmar! En vacker dag har vi ridit ut denna storm. Då har vi mera tid och energi att kämpa vidare för kvinnosaken och likaberättigande här i världen. 

Tills dess, sköt om er och håll er friska!

Mona Rautelin 15.4.2020

 

Läs mer om kommande program som Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs arrangerar!


Dear member,

We are living in exceptional times. As chair for Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, I salute the life saving work done by professional women working in health care, social welfare or schools, nursing homes and day care centres. Without you, Finland would immediately stop working! This is also true globally although the virus is killing more men than women. Why this is so, is yet not known. I suggest that it has to due with recilience. Women are used to be overworked, and they know how to protect themselves from germs in their many forms of professional life. The reasons might also be genetic. The future will know.

As a consequence of the exeptional situation, the work of our organization has transferred many of our planned programs to the autumn. Other events have moved online. Please, follow us on our webbsite, or in social media until social gatherings are possible again. 

Keep safe and sound until we meet again.
Mona Rautelin 15.4.2020

 

Read more about coming events arranged by Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs!