Sagne-Ollikainen: Dags att släppa stereotypa bilder av hur en politiker ska vara!

29.03.2022 kl. 14:00
Under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022 på Svartå Slott i Raseborg 26-27.3 deltog viceordförande för SFP i Helsingfors och vår medlem Elina Sagne-Ollikainen i debatten. Läs hennes inlägg i debatten i textform nedan!

"Bästa kvinnoförbundare och årsmötesdelegater,

På vägen hit till Svartå gjorde jag en avstickare till Ingå, då min moster fyller 87 år idag. Jag har lyssnat på många kloka inlägg idag och vill speciellt tacka Ramy Mahdi för ditt viktiga inlägg om att behandla flyktingar jämlikt.

I dagens inledning såg vi filmen "Jag kommer hem, och stannar kvar" som handlade om Raseborg och känner att de är just såhär. De finns många gemensamma knytpunkter. (Sen prata jag på om att ha intervjuat Eva Biaudet i rollen som knattereporter för programmet Xtra). Och fortsatte:Jag har också ett tal som jag förberett på förhand.

Äntligen blir det av att få träffas ansikte mot ansikte, äntligen får vi fira det långsiktiga arbete som vi gjort under vintern och sommaren 2021 och vintern 2022. Det har varit intensivt, med två val på raken. Grattis till alla er som blivit välfärdsområdes ledamöter och till er alla som jobbat politiskt under denna valintensiva tid.

Samtidigt riktar jag blicken framåt, höjer dem och tänker att om ett år går vi till riksdagsval, och att det är dags att tänka på våra målsättningar. Vi ska stärka det feministiska arbetet ytterligare.

Målen kring jämställdhet är inte ännu uppnådda och branscher som är kvinnodominerade har fortfarande inte sett de löneförhöjningar som de borde ha. Kvinnors utbrändhet har inte minskat då vi levt ett digitalt liv under valkampanjer, i vårt arbetsliv och socialt.

Vi behöver mötas och sätta ord på våra upplevelser som vi haft den närmaste tiden. Nu ska vi ta tillvara denhär gemensamma tiden. 

I min nya roll som viceordförande för SFP i Helsingfors känner jag ett särskilt ansvar över att kandidatnomineringen för riksdagsvalet 2023 ska stöda och främja demokrati. Vi bör försäkra oss om att vi har en genuin mångfald, en bred palett som Anna-Maja Henriksson sade i sin videohälsning, bland våra kandidater. Jag vill också se att vi kvinnoförbundare arbetar på att lyfta varandra, stötta och arbeta som ett stort team, tillsammans.

Under kampanjarbete är det lätthänt att man blir för trött, börjar tvivla på sig själv och t.o.m undrar vad man håller på med. Skådespelerskan Jessica Raita påminde mig om detta i pjäsen Sångerskan.

För att göra politik på ett hållbart sätt, krävs det att vi släpper stereotypa tankar om vem som är "lämpad" till att vara kandidat. Ett demokratiskt samhälle behöver oss alla. Framtiden är jämställd! Tack för att ni lyssnade och tack för att ni finns!

Elina Sagne-Ollikainen

PS: Idag fick äran att träffa ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist första gången live. Det att han citerade Märta Tikkanen i sitt tal, kommer jag att minnas! Bravo!"


Läs mer om Elina Sagne-Ollikainen på hennes hemsida