Aborträtt är en central mänsklig rättighet

27.05.2024 kl. 16:29
Om kvinnor inte får bestämma över sin kropp får de inte bestämma över sin egen framtid. Det säger Kalle Pusa som ställer upp i EU-valet för första gången. Mest orolig är han för att Europa följer i USA:s fotspår och förbjuder abort.

Aborträtt är en viktig fråga på EU-nivå. Det anser Kalle Pusa som ställer upp i EU-valet.

– För mig handlar det om mänskliga rättigheter, om allas rätt till sin egen kropp.

För Kalle, som är jurist, är mänskliga rättigheter en särskilt viktig fråga – och aborträtten är en central mänsklig rättighet.

– Alla ska ha rätt bestämma i frågor om den egna hälsan. Om kvinnor inte får bestämma över detta får de inte bestämma över sin framtid.

Kalle är också noga med att poängtera att det inte går att separera kvinnors rättigheter från mänskliga rättigheter – mänskliga rättigheter gäller alla oavsett kön.

– Det känns som att vi har splittrat frågor om mänskliga rättigheter till frågor som handlar om alla och frågor som handlar om kvinnors rättigheter. Nu är det lite så att 50 procent pratar om en fråga som är på allas ansvar.

USA och Polen skräckexempel

Att abortfrågan är på tapeten handlar enligt Kalle om en motreaktion mot feminism i samhället.

– När jag följer med diskussioner på Youtube eller på Reddit ser jag att det finns många unga ytterkonservativa män. Om vi har en så här stark motvind mot mänskliga rättigheter är vi inne i en etisk kris och abortfrågan är en del av det.

Kalle tar också upp skräckexemplet USA. År 2022 upphävdes domslutet Roe v. Wade från 1973 som såg till att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv. 

– Ännu för tio år sedan kändes det otänkbart att abort skulle förbjudas i USA, nu är det vardag där. Det betyder att åsikter kan svänga snabbt.

Som exempel nämner Kalle att ännu för 15 år sedan var ytterhögern och radikala religiösa sammanslutningar i utkanten av den amerikanska politiken, i dag hörs deras röster i senaten.

Därför är Kalle lite orolig över läget i Europa. I dagsläget är aborträttigheterna på en bra nivå inom EU, men det finns stora regionala skillnader mellan medlemsländerna. Polen har förbjudit aborter och i många länder där abort är lagligt på papper har det upptäckts problem med tillgång till aborter och hur läkare agerar i frågan.

– Men många andra EU-länder har en ganska abortlagstiftning och i många länder tänker man att aborträtten är skyddad. Därför skulle det vara särskilt viktigt att se till att aborträtten är inskriven i grundlagen.

Vill skydda aborträtt i grundlagen

Fastän situationen är relativt bra i Europa påminner Kalle om att vårt rättssystem och våra grundlagar måste vara byggda så att de klarar av att stå emot politiska U-svängar.

– Just nu är Finlands situation bra, men med tanke på hur konservativa unga män är i dag behöver vi en grundlag som skyddar rätten till abort också i framtiden. Och den grundlagen måste stadfästas så länge som det inte stormar, säger Kalle.

Hösten 2022 röstade Finlands riksdag för den nya abortlagen som ger gravida större självbestämmanderätt. Då föll rösterna 125–41.

– Det var ingen stor fråga när lagförändringen gick igenom, men det finns en ökad risk att frågan kommer att bli aktuell igen. Innan aborträtten är skyddad i grundlagen finns det en risk att det kan ändras, säger Kalle.

Han är också glad över det nya medborgarinitiativet på EU-nivå som lobbar för aborträtten. Överlag hoppas han att frågan är på tapeten även i fortsättningen.

– EU kunde ta en starkare linje mot Polen och göra aborträtten till en del av rättsstatsprincipen. Om jag blir vald till parlamentet kommer jag att främja dessa frågor.

Stora åsiktsskillnader mellan pojkar och flickor

Kalle vill också jobba mot den ökande högerextremismen – framförallt via att nå de unga män som lockas av högervindarna.

Mer än var fjärde ung finlandssvensk man tycker att aborträtten borde begränsas, men bara sju procent av kvinnorna håller med. Det visar en enkät som Jonas Schauman, doktorand vid Åbo Akademi, gjorde på Svenska Yles begäran under våren 2024.

– Hur kan det vara så stora åsiktsskillnader mellan pojkar och flickor? Varför? Och varför är kvinnohatet ett så stort problem än i dag? Jag förstår inte det.

Själv har Kalle varit aktiv på olika nätforum i över 15 års tid och fastän mycket annat har utvecklats i samhället är det som att diskussionerna på nätet bara blivit värre.

– Det är oroväckande och det betyder att de verktyg som tidigare har använts inte har fungerat. Därför är det viktigt att också män talar om frågor som aborträtt.

Kalle är ändå medveten att diskussioner om frågan också lätt kan leda till en motreaktion.

– En del av lösningen är att få alla, också män, att förstå att abortfrågan handlar om mänskliga rättigheter.

Text: Michaela von Kügelgen

Foto: Sara Forsius

Vill du skriva på EU-medborgarinitiativet My Voice My Choice för fri abort i hela EU? Kolla kampanjens sida och skriv på här.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.