Välkommen med!

Aktuellt

Jutta Seppinen för fram hårda bud för mjuka värderingar

Jag tänker bättre när jag går, förklarar Jutta Seppinen, kapellmästare och Månsasbo, då hon tar sig genom Centralparken in till stan. För henne finns det ett samband mellan musik, rörelse, natur och politik. Naturen får oss att må bra och kultur är vårt sätt att förverkliga oss som människor. Att vi, våra barn och naturen mår bra hänger ihop, fortsätter hon.Läs mera »
28.03.2023 kl. 09:47

Simon Granroth: Ett mänskligt försvar är möjligt om alla är med!

Då Simon Granroth liksom alla andra unga män i Finland fick kallelse till uppbåd, gick hans första tankar till håret. Stolt över sitt blonda svall (rockdrill) ville han inte klippa sig, eller bära vapen för den delen.Läs mera »
28.03.2023 kl. 09:23

Henrika Franck: Kvinnliga ledare dras inte in i tuppfight

För akademichef på Arcada Henrika Franck har det fallit sig naturligt att verka i en ledarroll. Hon har forskat i etiskt ledarskap och betonar god kommunikation i alla sammanhang. Läs mera »
27.03.2023 kl. 10:51

Hetta som ledde Anna Hultin Pashley till politiken

Under förarbetet med monologen ”Är det hett här?” som visats på Svenska teatern över 50 gånger förvånades Anna Hultin av den enorma okunskap om kvinnohälsa som råder. Ingen vet med säkerhet varför kvinnor drabbas av klimakteriet. Ingen vet heller varför vi drabbas av olika symptom. Läs mera »
26.03.2023 kl. 05:05

Eva Biaudet

Om man kan behandla kvinnorna i ett land, hälften av befolkningen dåligt, är det ofta självklart att andra folkgrupper i landet förtrycks, säger Eva. Jag har aldrig hört om att man först skulle behandla små minoriteter bra och sedan lyfta kvinnornas jämställdhet, det är alltid tvärtom. Därför handlar feminism på sätt och vis om att bredda synen för alla som inte föds med samma möjligheter.Läs mera »
23.03.2023 kl. 15:01

Silja Borgarsdóttir Sandelin

Enligt THL:s statistik kan en man i 25-års åldern med höga inkomster förvänta sig att leva mer än 10 år längre än en man i samma ålder med låga inkomster. Skillnader mellan olika sociala grupper är fortsättningsvis stora, konstaterar Silja Borgarsdóttir Sandelin.Läs mera »
24.03.2023 kl. 13:23

Emmi Piippo

Hur roligt och givande jobb man än har, så behöver alla också avkoppling konstaterar Emmi Piippo. Arbetsmängden har ökat betydligt de senaste åren. I de flesta jobb förväntas man vara nåbar när som helst.Läs mera »
23.03.2023 kl. 13:14

Kärnkraft eller vindkraft? Emma Ringbom svarar

Som scout och diplomingenjör hör Emma Ringbom inte till dem som räds utmaningar. Vet hon vilken energikälla som är grönast?Läs mera »
22.03.2023 kl. 10:42

Elina Sagne-Ollikainen: Allas rätt att finna sin väg

I korridorerna på campus Arcada är det tyst och lugnt men Elina Sagne-Ollikainen, som arbetar med forskning och utbildning på högskolan, hör till dem som ger liv. Läs mera »
21.03.2023 kl. 09:47

Morris Liemola

Många, också unga, vill förverkliga sig genom sitt jobb och alla har inte heller den socioekonomiska möjligheten att bara förverkliga sig själva på fritiden. För Morris Liemola är företagandet en del av hans identitet.Läs mera »
20.03.2023 kl. 04:30